sreda, 11. 11. 2009

Dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na 13. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je prijavilo 2.909 prosilcev, kar je največje število prosilcev do sedaj na razpisih JSS MOL.

Po javni objavi prednostne liste upravičencev dne 11. julija 2009 in dostavi individualnih odločb o uvrstitvi oz. ne uvrstitvi vsem udeležencem razpisa, smo prejeli 231 pritožb. Po rešitvi pritožb, predvidoma proti koncu novembra 2009, bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.

V skladu z razpisnimi pogoji je dodelitev stanovanj upravičencem predvidena v soseski Celovški dvori v Ljubljani in na posameznih drugih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana in Vrhniki. Stanovanja bodo dodeljena upravičencem postopoma v letu 2010, upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Naslednji, to je 14. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo objavljen v prvi polovici leta 2010.

Vljudno prosimo prosilce za neprofitna stanovanja, da z razumevanjem sprejmejo to obvestilo.

Jožka Hegler, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL