četrtek, 30. 11. 2017

Dovolilnice za parkiranje 2018

Na Mestni občini Ljubljana smo začeli z izdajo dovolilnic za parkiranje na za to določenih območjih za leto 2018. Dovolilnice, izdane za leto 2017, veljajo do 31. januarja 2018.

Za stanovalce s stalnim in začasnim prebivališčem

Stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, vendar pa dovolilnica še ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Poleg stanovalcev s stalnim bivališčem so do dovolilnic za parkiranje upravičeni tudi stanovalci z začasnim prebivališčem na območju parkiranja, vendar ne v CONI 1.

Kje pridobim dovolilnico?

1. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL 
Naslov: Trg MDB 7 (pritličje, soba 006)

Uradne ure:  
ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, 
sreda od 8. do 12. in od 13. do 16. ure, 
petek od 8. do 12. ure

Plačilo je možno izključno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard).

2. Glavna pisarna Mestne uprave MOL (OD 04.12.2017 DALJE)
Ta pisarna deluje le v točno določenem času, zato preverite točne lokacije za prevzem dovolilnice tukaj.

Naslov: Mačkova 1 

Uradne ure:
od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure 
petek od 8. do 13. ure

Plačilo je možno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard) in gotovino.

Cene parkirne dovolilnice

  • CONA 1, dovolilnica 100 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse 
  • CONA 2, prva dovolilnica 100 EUR, druga dovolilnica 200 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
  • CONA 3, prva dovolilnica 60 EUR, druga dovolilnica 120 EUR, tretja dovolilnica 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse


Stanovalci morajo imeti s seboj:

  • veljavno prometno dovoljenje 
  • osebni dokument
  • številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA
  • svojo davčno številko

Poleg stanovalcev s stalnim bivališčem so do dovolilnic za parkiranje upravičeni tudi stanovalci z začasnim prebivališčem na območju parkiranja, vendar ne v coni 1.