četrtek, 3. 8. 2017

Drevesa v Ljubljani - pljuča mesta

Poleg javnih kopališč nam ohladitev ponujajo tudi ljubljanska drevesa. V nadaljevanju predstavljamo zanimivosti o drevesih v Ljubljani.

Mestno drevje vseskozi pridobiva na pomenu, rasteta pa tudi njegova ekonomska in ekološka vrednost. Ljubljano krasi preko 180 vrst dreves. Tako kot v drugih mestih, tudi v Ljubljani drevesa povečujejo splošno gostoljubnost okolja za druženje in prispevajo k prijetnosti in lepoti mestnega okolja. 

ŠTEVILNE KORISTI

Drevesa prav tako dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi v mestu ter pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja. S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu. 

Odraslo drevo vsako uro porabi 2,3 kg ogljikovega dioksida in proizvede 1,7 kg kisika. Ta kisik zadostuje za dihanje desetih ljudi.  Če se izrazimo v denarju, v 50-letnem življenjskem ciklu drevo za 52.000 EUR zmanjša strošek za ukrepe proti onesnaževanju zraka, reciklira za 31.000 EUR vode, njegov prispevek k zmanjšanju erozije tal pa je vreden 26.000 EUR. 

SKRB ZA DREVESA

Za mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist. Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki JP Snaga enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj.

SKUPAJ PROTI VANDALIZMU

S kampanjo ČLOVEK opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora. Z njo smo začeli leta 2015, ko smo se osredotočili na nedovoljeno grafitiranje in uničevanje javnih objektov, v letu 2016 pa smo v središče akcije postavili ozaveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov in o odmetavanju žvečilnih gumijev v koš. Varujmo drevesa, varujmo okolje!

ŠE NEKAJ ZANIMIVIH PODATKOV

  • V Ljubljani je evidentiranih okoli 65.000 dreves.
  • Kar 22.141 je dreves, zasajenih na prometnih površinah (javne ceste, javne poti, parkirišča).
  • Kar 52.160 listnatih dreves je visokih med 5 in 20 metrov.
  • Objekti v "zelenem" okolju porabijo kar 15 % manj energije.
  • Drevo z največjim obsegom v mestu je javorolistna platana pred Cankarjevim domom, ki meri 638 cm.
  • Najbolj učinkovita pri blaženju hrupa sta lipa in beli javor.
  • 100 let staro drevo vsebuje približno 2500 kg čistega ogljika, v zrak pa je že sprostilo 6600 kg kisika.
  • Povprečna vrednost mestnega drevesa v Ljubljani je ocenjena na 2.300 EUR.