četrtek, 3. 8. 2017

Drevesa v Ljubljani - pljuča mesta

Poleg javnih kopališč nam ohladitev ponujajo tudi ljubljanska drevesa. V nadaljevanju predstavljamo zanimivosti o drevesih v Ljubljani.

Mestno drevje vseskozi pridobiva na pomenu, rasteta pa tudi njegova ekonomska in ekološka vrednost. Ljubljano krasi preko 180 vrst dreves. Tako kot v drugih mestih, tudi v Ljubljani drevesa povečujejo splošno gostoljubnost okolja za druženje in prispevajo k prijetnosti in lepoti mestnega okolja. 

ŠTEVILNE KORISTI

Drevesa prav tako dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi v mestu ter pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja. S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu. 

Odraslo drevo vsako uro porabi 2,3 kg ogljikovega dioksida in proizvede 1,7 kg kisika. Ta kisik zadostuje za dihanje desetih ljudi.  Če se izrazimo v denarju, v 50-letnem življenjskem ciklu drevo za 52.000 EUR zmanjša strošek za ukrepe proti onesnaževanju zraka, reciklira za 31.000 EUR vode, njegov prispevek k zmanjšanju erozije tal pa je vreden 26.000 EUR. 

SKUPAJ PROTI VANDALIZMU

S kampanjo ČLOVEK opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma in poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora. Z njo smo začeli leta 2015, ko smo se osredotočili na nedovoljeno grafitiranje in uničevanje javnih objektov, v letu 2016 pa smo v središče akcije postavili ozaveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov in o odmetavanju žvečilnih gumijev v koš. Varujmo drevesa, varujmo okolje!

ŠE NEKAJ ZANIMIVIH PODATKOV

  • V Ljubljani je evidentiranih okoli 65.000 dreves.
  • Kar 22.141 je dreves, zasajenih na prometnih površinah (javne ceste, javne poti, parkirišča).
  • Kar 52.160 listnatih dreves je visokih med 5 in 20 metrov.
  • Objekti v "zelenem" okolju porabijo kar 15 % manj energije.
  • Drevo z največjim obsegom v mestu je javorolistna platana pred Cankarjevim domom, ki meri 638 cm.
  • Najbolj učinkovita pri blaženju hrupa sta lipa in beli javor.
  • 100 let staro drevo vsebuje približno 2500 kg čistega ogljika, v zrak pa je že sprostilo 6600 kg kisika.
  • Povprečna vrednost mestnega drevesa v Ljubljani je ocenjena na 2.300 EUR.