ponedeljek, 18. 1. 2021

Državna priznanja za najbolj požrtvovalne posameznike in skupine v boju zoper COVID 19

Župan Zoran Janković je podelil Spominske znake Vlade RS za požrtvovalnost v boju proti COVID 19. Prejeli so jih najbolj požrtvovalni posamezniki in skupine, ki so v okviru Mestne občine Ljubljana nesebično pomagali pri preprečevanju širjenja epidemije v spomladanskem obdobju.

Spominske znake so kot posamezniki prejeli:

Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva MOL, je bil v času trajanja ukrepov zadolžen za povezovanje dela Mestnega redarstva, Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL ter Oddelka za zdravje in socialno varstvo MOL. Mestni redarji so bili ves čas na terenu in nadzorovali izvajanje ukrepov, varovali otroška in športna igrišča, javne površine in javna parkirišča. Poleg tega so skrbeli tudi za prometno varnost pri Zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi, kjer je bila vstopna točka za testiranje okužbe. Pod njegovim vodstvom so bile vse naloge izpeljane brezhibno.

Bojan Povše, ki je v Mestni občini Ljubljana zaposlen kot voznik, je v času epidemije skrbel za organizacijo in dostavo toplih obrokov za socialno ogrožene otroke ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol ter starostnike. S svojo organiziranostjo, odgovornostjo in skrbnostjo je več kot dva meseca vsak dan skrbel, da je bilo razdeljenih več kot 500 kosil na območju Ljubljane.

Sania Huskić Hočevar, vodja Odseka za odnose z javnostmi Mestne občine Ljubljana, ki je v obdobju epidemije skrbela za pravočasno in celostno informiranje javnosti ter ažurno delo s predstavnicami in predstavniki medijev. Komunikacija Mestne občine Ljubljana je bila pravočasna, zanesljiva, natančna in hkrati pomirjujoča in spodbudna za Ljubljančanke in Ljubljančane.

Spominske znake so prejele naslednje skupine:

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., kjer so se hitro in učinkovito odzvali na potrebo po zagotavljanju razvoza toplih obrokov. Na poziv za prostovoljce, ki bi razvažali tople obroke (potrebovali smo jih 20) se je že prvi dan javilo 200 voznikov.
Prostovoljci so več kot dva meseca vsak dan nesebično razvažali tople obroke otrokom in starejšim iz socialno šibkih družin. Več kot 500 pomoči potrebnih je dobilo topli obrok vsak dan, dogovorili so se celo za uro dostave.

Javni zavod Šport Ljubljana, kjer so se nemudoma odzvali na stisko srbskih državljanov, ki so se v času COVID 19 znašli v Ljubljani, saj jim pri vračanju iz drugih evropskih držav ni uspelo priti v domovino. Sodelavci v javnem zavodu Šport Ljubljana so stopili skupaj in nesebično ponudili dvorano Ježica za začasno nastanitev 215 ljudi. V samo dveh urah so skupaj z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL zagotovili hrano, tople napitke in prenočitev ter poskrbeli, da so se počutili varne do vrnitve v svojo domovino.

Javni zavod Ljubljanski grad, v katerem so se v boju proti COVID 19 nemudoma odzvali in zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana dali kapacitete Hostla Celica (katerega upravljalec so) za bivanje njihovih zaposlenih, ki so doma iz drugih krajev Slovenije, saj je bil javni prevoz ukinjen.
Vsi zaposleni v Celici so se trudili, da so zdravnikom, medicinskim sestram in ostalemu osebju UKC, ki so njihove usluge koristili, zagotovili čim bolj domače vzdušje ter mirno in udobno bivanje, seveda pa izvajali tudi vse potrebne zaščitne ukrepe. UKC se je za izjemno gesto tudi pisno zahvalil.

Vsem prejemnikom visokih priznanj iskreno čestitamo!