petek, 8. 3. 2019

Enakost spolov na slovenskih razvojnih dnevih

8. marca 2019, ob mednarodnemu dnevu žensk, smo se udeležili omizja Enakost žensk in moških: nacionalni in globalni izzivi, ki je potekalo v okviru Slovenskih razvojnih dni.

Na omizju Enakost žensk in moških: nacionalni in globalni izzivi je sodelovala koordinatorica za enake možnosti Mestne občine Ljubljana dr. Simona Topolinjak. Govorili so o tem, kako v Sloveniji in na globalni ravni naslavljamo različne vidike enakosti žensk in moških, na katerih področjih nas vse skupaj čaka še veliko dela in kje smo med najboljšimi.

Slovenske razvojne dni so organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA.

Akcijski načrt za enakost spolov

Na Mestni občini Ljubljana smo sprejeli akcijski načrt za enakost spolov, v okviru katerega smo izpeljali veliko aktivnosti, s katerimi ozaveščamo in prispevamo k vidnosti in udejanjanju načela enakosti spolov v vsakdanjem življenju meščank in meščanov. Med drugim imamo kakovostne in dobro urejene javne in podporne storitve varstva otrok, kakovostne storitve za starejše in druge pomoči potrebne družinske članice in člane, kontinuirano sofinanciranje raznolikih programov, namenjenih različnim ranljivim skupinam. Najpomembnejše pa je ozaveščanje. Tako z različnimi aktivnostmi spodbujamo mlade, da že v vrtcih in šolah razmišljalo o enakosti spolov (npr. likovni in pisni natečaji).

Skupaj z vzornicami iz različnih področij skušamo preko zgledov presegati stereotipe pri mladih – tako na vodstvenih položajih kot v stereotipno netipičnih poklicih za določen spol. Z aktivnostmi ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami pa skušamo doseči ničelno toleranco do vseh vrst nasilja.

Zavedamo se, da nas do popolne enakosti sicer čaka še dolga pot, a glede na izjave otrok, ki so ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk na ogled v video instalaciji v Osrednjem atriju Mestne hiše, smo lahko optimistični.

Preberite še: