torek, 23. 4. 2024

Energetika Ljubljana znižuje ceno zemeljskega plina

Zaradi nižjih nabavnih cen in ugodnejših tržnih razmer bo Energetika Ljubljana s 1. majem ceno plina za gospodinjske odjemalce znižala, in sicer za 10 odstotkov.

Konec aprila namreč preneha veljati Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema. Ta je ceno zemeljskega plina od 1. januarja do vključno 30. aprila letos zamejila pri 0,05990 evra za kilovatno uro oz. pri 59,90 evrov za megavatno uro. Ceno plina so v Energetiki Ljubljana sedaj znižali na 0,05391 evra za kilovatno uro oz. na 53,91 evrov za megavatno uro.

Za koliko se bodo znižali stroški gospodinjstev?

Strošek za mesec maj 2024 (z vsemi dajatvami in DDV) se bo ob pričakovani porabi plina znižal, in sicer:

  • za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 se bo znižal za okvirno 2 evra in bo znašal 28 evrov,
  • za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa za okvirno 7 evrov in bo znašal 59 evrov.

Gledano z vidika letnega stroška (z vsemi dajatvami in DDV), pa bo ta v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 nižji za okvirno 8 odstotkov, oziroma:

  • za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 se bo znižal za okvirno 71 evrov in bo znašal 824 evrov,
  • za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa se bo znižal za okvirno 184 evrov in bo znašal 1.921 evrov.*

Energetika Ljubljana ostaja med dobavitelji z najugodnejšo ceno zemeljskega plina.

*Opomba: Za izračun letnega stroška ogrevanja je upoštevano povprečno stanovanje v bloku (70 m2), z letno porabo zemeljskega plina 8.000 kWh, in hiša (200 m2) z letno porabo zemeljskega plina 20.000 kWh. Upoštevani so povprečni meteorološki pogoji. Stavba je energijskega razreda D (80 kWh/m2), upošteva se ogrevanje in centralna priprava tople sanitarne vode. Gre za »tipično stanovanje oz. hišo« - v praksi se lahko ti med seboj razlikujejo (glede na energetsko učinkovitost stavbe, potrošniške navade …).
   

Preberite tudi: