četrtek, 18. 10. 2018

ETM 2018: ozaveščevalne table »Hvala, ker skrbite za naše mesto.«

Na zelenih in rekreacijskih površinah v Ljubljani postavljamo ozaveščevalne table »Hvala, ker skrbite za naše mesto.«, katerih namen je spodbujanje spoštovanja skupnega prostora.

V Mestni občini Ljubljana smo leta 2015 začeli kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto.«, s katero poudarjamo, da smo vsi odgovorni za urejenost, čistočo in prijeten videz mesta. V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti smo kot trajni ukrep okrepili opozarjanje na pomen spoštovanja našega skupnega prostora, in sicer s postopno namestitvijo enotnih obvestilnih oziroma ozaveščevalnih tabel na različnih lokacijah po mestu.

Tako bomo na izbranih otroških igriščih, v parkih in na drugih zelenih javnih površinah, območjih za pešce, pri koloparkih in rolkarskem parku ter drugih javnih prostorih s prijaznimi sporočili meščane in obiskovalce teh krajev obveščali o ustreznem vedenju in ravnanju. Opozarjali jih bomo na neodgovorno početje, ki uničuje skupni javi prostor ali kazi njegovo podobo.

S sporočili na zelenih tablah poenotenega videza na primer izpostavljamo, da parkiranje na zelenicah ni dovoljeno; kolesarje ozaveščamo, naj v območju za pešce upoštevajo prednost slednjih; poudarjamo, da morajo lastniki psov pobirati njihove iztrebke, da morajo biti psi na povodcu in da na otroško igrišče štirinožni ljubljenčki ne smejo; pozivamo k upoštevanju pravil in k skrbi za drevesa v parku; izpostavljamo, da je kajenje na igrišču prepovedano in podobno. Piktograme z besedilom spremlja tudi zahvala »Hvala, ker skrbite za naše mesto.«

Z upodobitvami in napisi na tablah želimo še naprej ozaveščati in opozarjati na potrebno skrb za mesto, da bi lahko urejen skupni javni prostor še dolgo uporabljali in se tam počutili prijetno. Z akcijo želimo vplivati na bolj odgovoren odnos vsakega posameznika do skupnega prostora kot vrednote – za našo skupno dobrobit.