ponedeljek, 27. 2. 2012

EU projekt Second Chance

V ponedeljek, 27. februarja 2012, je bila v Konferenčni dvorani Muzeja in galerije mesta Ljubljana predstavitev pilotne naložbe v okviru evropskega projekta Second Chance, ki se ukvarja z revitalizacijo nekdanje tovarne Rog.

Predstavitev je spremljalo predavanje in pogovori z Lio Ghilardi, mednarodno priznano strokovnjakinjo s področja prostorskega mapiranja in strateškega kulturnega načrtovanja.

Lia Ghilardi je v predavanju izpostavila razloge, zakaj morajo v današnjih razmerah mesta bolj ustvarjalno razmišljati o tem, kako mobilizirati svoje edinstvene kulturne dobrine v odnosu do urbane regeneracije. Izhajajoč iz izbranih nedavnih razvojnih projektov v evropskih mestih, je predstavila nov pristop, ki ga je poimenovala ‘urbano in kulturno DNK mapiranje’. Predavanje pa je zaključila z razmislekom o tem, kakšne strategije potrebujemo za integrirane in trajnostne rešitve problemov urbane regeneracije.

Po predavanju je sledila serija štirih kratkih pogovorov, v katerih je Lia Ghilardi problematiko urbane regeneracije obravnavala v luči novo nastajajočega Centra Rog. Pogovora so se udeležili tudi: dr. Uroš Grilc, vodja Oddelka za kulturo MOL; mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora MOL; mag. Jurij Bavdaž, Socialna kooperativa, tovarna Rog; Bertram Schultze, arhitekt in izvršni direktor za komercialno pretvorbo nekdanjih tovarn Spinnerei (Leipzig) in Auf AEG (Nürnberg).

Pogovorom je sledila razprava z občinstvom.

Kratko predstavitev pilotnega projekta za bodoči center Rog si lahko preberete v priponki, več o projektu pa na spletni strani Second Chance.