petek, 16. 11. 2018

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Svet Evrope je na pobudo Slovenije 18. november razglasil kot Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

Namen obeležitve je predvsem ozaveščanje o nujnosti preprečevanja in razkrivanja vseh oblik zlorabe otrok ter ustrezni podpori žrtvam teh zločinov. Spolne zlorabe otrok namreč predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic in lahko povzročijo dolgotrajne negativne posledice na njihovo celotno življenje.

Letošnja tema, ki jo naslavlja Svet Evrope, je prepoznavanje spolnih zlorab otrok v športu. O tej tematiki so govorili tudi na prvem nacionalnem forumu o spolnem nasilju v športu, ki je bil letos aprila organiziran v sklopu mednarodnega projekta Voice. Slovenska raziskava v sklopu projekta je pokazala na model, da so mlade športnice pogosto žrtve spolnih zlorab. V ozaveščanje so se tako vključile znane slovenske športnice in športniki.

Več o problematiki spolnega izkoriščanja in zlorabljanja otrok lahko mimoidoči izvedo v soboto, 17. novembra 2018, med 9. in 15. uro na stojnici Združenje proti spolnemu zlorabljanju na Prešernovem trgu.

Ne zatiskajmo si oči pred spolno zlorabo otrok! Obvestite policijo, center za socialno delo in se obrnite na nevladno organizacijo: