četrtek, 1. 10. 2015

Festival slovenskih LAS

V okviru festivala ljubljanskega podeželja bo 2. in 3. oktobra 2015 potekal festival slovenskih lokalnih akcijskih skupin LAS 2015.

Festival LAS je dvodnevni dogodek, ki ga sestavljata strokovni posvet (ta bo v petek, 2. oktobra 2015) ter promocijski del festivala (v soboto, 3. oktobra 2015) z osrednjo temo naravna in kulturna dediščina.

V soboto, 3. oktobra, se bodo med 9. in 14. uro na stojnicah Stritarjevi ulici predstavljale lokalne akcijske skupine, ki bodo promovirale svoje aktivnosti in rezultate.

Celoten program festivala je pripet.