ponedeljek, 8. 10. 2018

Festival uporabe invazivnih rastlin

Vabimo vas na Festival uporabe invazivnih rastlin, ki bo na Stritarjevi ulici potekal v sredo, 10. oktobra 2018, med 9. in 18.30 uro.

Obiskovalci se bodo seznanili z invazivnimi tujerodnimi rastlinami ter načini, kako jih prepoznati, odstraniti in predelati. Pridružili se bodo izdelovanju tipografskega plakata, barvanju tekstila, ustvarjanju z materiali iz invazivnih rastlin ter drugim zanimivim aktivnostim, namenjenim tako otrokom kot tudi odraslim. Celoten program Festivala je pripet.

V sklopu festivala vas vabimo tudi na strokovni posvet o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki bo ob 13. uri v Veliki sejni dvorani Mestne hiše. Na njem bodo predstavili problematiko invazivnih tujerodnih rastlin, projekta ARTEMIS in APPLAUSE, dotaknili se bodo ekonomskih učinkov invazivnih tujerodnih rastlin ter predstavili krožni poslovni model projekta APPLAUSE.

Festival organiziramo v okviru evropskega projekta APPLAUSE, od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva, kar sodi v kontekst pametnih rešitev.