četrtek, 3. 7. 2008

Financiranje Botaničnega vrta zaenkrat žal brez dogovora

Na današnjem srečanju predstavnikov Botaničnega vrta, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, Vlade RS in Mestne občine Ljubljana, ki je bilo namenjeno pogovoru o financiranju in prihodnjem razvoju Botaničnega vrta, do ustreznega dogovora žal ni prišlo.

Srečanja se niso udeležili vabljeni minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, gospa Mojca Kucler Dolinar in minister za okolje in prostor, gospod Janez Podobnik, prisotni predstavniki vlade pa, predvidevamo, niso imeli vseh potrebnih pooblastil in kompetenc, da bi o dogovoru razpravljali in ga sprejeli.

Predlog župana Zorana Jankovića, ki ga je na srečanju spremljal podžupan MOL Jani Möderndorfer, je bil, da se ustanoviteljstvo Botaničnega vrta uredi v razmerju 40% MOL, 40% država in 20% Univerza v Ljubljani, s tem se tudi zagotovi sorazmerno financiranje po deležih, s čimer je sistemsko urejen prihodnji razvoj Botaničnega vrta, ki je edinstven v državi in posebnega pomena za Ljubljano. Svet Botaničnega vrta bi vsako leto določil plan potrebnih sredstev, ki bi jih v teh deležih zagotavljali ustanovitelji. Takšen dogovor je bil sprejet tudi na včerajšnjem srečanju župana z rektorico Univerze v Ljubljani, dr. Andrejo Kocjančič.

Če predstavniki države ne bodo izkazali interesa za sodelovanje, je MOL pripravljena sama prevzeti ustanoviteljstvo javnega zavoda ali se z Univerzo v Ljubljani dogovoriti za soustanoviteljstvo in financiranje v razmerju 90% MOL in 10% Univerza v Ljubljani.

Poleg tega smo želeli, da se na MOL neodplačno prenese zemljišče Arhiva Republike Slovenije, potrebno za gradnjo garažne hiše, za kar že imamo načelno soglasje ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija in zemljišče kompleksa Kopališča Kolezija, ki je nujno potrebno obnove.

Če bi vsi vpleteni izkazali pripravljenost na sodelovanje, je župan MOL prepričan, da bi vprašanje ustanoviteljstva in financiranja Botaničnega vrta lahko uspešno rešili še v tem mesecu, zato kljub današnji neudeležbi ministrov pričakuje njihov odgovor na predlagano. MOL zaenkrat žal nima pravne podlage, da bi s sredstvi iz mestnega proračuna financirala delovanje javnega zavoda, saj ni njegov ustanovitelj, zato bo župan MOL skušal pridobiti donatorje, ki bodo začasno olajšali finančno stisko Botaničnega vrta.

Ob tem zavračamo današnji nastop predstavnika vlade gospoda Antona Rousa in sestanke, ki so predhodno dogovorjeni na vladi, nato pa se tisti, ki sestanek predlagajo, le-tega ne udeležijo. Takšno vedenje ponovno dokazuje slab odnos vlade do glavnega mesta in le navidezno željo po rešitvi sedanjega stanja v Botaničnem vrtu.

 

Odsek za odnose z javnostmi MOL