četrtek, 4. 6. 2009

Fontana Kamen življenja bliže obiskovalcem

Ob današnjem slovesnem odprtju prestavljene fontane Kamen življenja znanega slovenskega kiparja Janeza Lenassija sta župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in direktor JP Žale Bojan Lepičnik odkrila spominsko ploščo.

Fontano Kamen življenja smo ob dneh dediščine Evropskih pokopališč, ki v okviru Združenja kulturno pomembnih evropskih pokopališč (ASCE) potekajo od 1. do 7. junija 2009, približali obiskovalcem pokopališča Žale.

Fontana Kamen življenja, ki je bila narejena leta 1978, je bila do sedaj skrita obiskovalcem, saj je bila postavljena v poglobljenem atriju pri novih mrliških vežicah na Žalah ob Tomačevski cesti, večino časa pa zaradi tehničnih težav tudi ni delovala.

Leta 2003 se je kipar Lenassi na podjetje Žale obrnil s prošnjo, da bi fontano prestavili na vidnejše mesto in da bi služila svojemu namenu. Zavod za varstvo kulturne dediščine je leta 2006 izdal kulturno varstveno soglasje, v letu 2008 pa je pobudo za prestavitev fontane podala tudi Mestna občina Ljubljana.

Zdaj fontana stoji v bližini poslovilne dvorane ob vhodu na pokopališče Žale, kjer lahko to izjemno delo žal že pokojnega kiparja Janeza Lenassija občudujejo vsi obiskovalci pokopališča Žale.