sreda, 27. 2. 2013

Forum Mreže mest proti revščini

Na 8. forumu Mreže mest proti revščini, ki je sredi februarja potekal v Dublinu, je Mestna občina Ljubljana prejela priznanje za izjemen prispevek k trajnostnemu in vključujočemu razvoju mest.

8. forum Mreže mest proti revščini (Forum of the World Alliance of Cities Against Poverty - WACAP), ki sta ga organizirala mesto Dublin in Organizacija Združenih narodov za razvoj -UNIDO, je potekal pod naslovom »Pametna, varna in trajnostna mesta«. Iz Slovenije se ga je udeležila predstavnica Mestne občine Ljubljana, ki je predstavila programe za digitalno opismenjevanje starejših, ki potekajo prav v okviru MOL. Pozornost srečanja je bila usmerjena v predloge rešitev za Razvojne cilje tisočletja (milenijske cilje) in vedno hitrejšo naraščajočo revščino v urbanih okoljih. Del razprav je bil posvečen uporabi tehnologij v preprečevanju revščine in njenem zmanjševanju ter o odprtih možnostih medresorskih partnerstev.

Prav zaradi zavezanosti razvojnim ciljem tisočletja - Ljubljana se jim je pridružila leta 2000 - in politikam, ki preprečujejo poglabljanje revščine v mestu, je Mestni občini Ljubljana UNDP (United Nations Development Programme) podelil priznanje za izjemen prispevek k trajnostnemu in vključujočemu razvoju mest. Nagrada poudarja zavezanost mesta v boju proti revščini. Za Ljubljano je tako priznanje tudi spodbuda in zaveza, da v časih, ko je socialna varnost krhka, ekonomski položaj pa negotov, vse svoje moči usmeri v programe, ki bodo vsem meščanom in meščankam vseh generacij zagotavljali dostojanstveno in polno življenje.