petek, 6. 1. 2017

Gasilci v letu 2016

Javna gasilska služba MOL je v letu 2016 zabeležila kar 2054 intervencij, kar je več kot 7% več kot leta 2015.

Posredovanje Javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana je zaradi obsežnosti območja ter gostote prebivalcev in obiskovalcev zelo dinamično. Uspešno interveniranje je mogoče le z ustrezno tehnično opremljenostjo in strokovno usposobljenostjo vseh pripadnikov Javne gasilske službe, predvsem pa prvih posredovalcev.
V letu 2016 so v Javni gasilski službi MOL zabeležili 2054 dogodkov (intervencij) in sicer:
• 683 krat (33,2 %) je bil vzrok intervencije požar,
• 734 krat (35,7 %) so nudili različno tehnično pomoč,
• 339 krat (16,5 %) je šlo za prometno nezgodo,
• 102 krat (5,0 %) so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
• 97 krat (4,7 %) je šlo za odstranjevanje potencialne nevarnosti,
• 64 krat (3,1 %) so reševali živali,
• 35 krat (1,7 %) pa so posredovali ob nesrečah na vodi.

Podatki kažejo, da so pripadniki Javne gasilske službe MOL v lanskem letu opravili kar 135 (prek 7 %) več intervencij, kot v letu 2015.

Večino posredovanj je opravila osrednja gasilska enota v Ljubljani, to je Gasilska brigada Ljubljana. Kar 367 krat pa so bile aktivirane tudi operativne gasilske enote, ki so organizirane v 35. prostovoljnih gasilskih društvih.
Poleg intenzivnih posredovanj v primerih prometnih nesreč, izpostavljamo dva obsežna in odmevna dogodka in sicer požar Logističnega centra Pošte Slovenije na Viču ter požar skladiščnega objekta bivše tovarne Tiki v Šiški. Sodelovali so tudi pri dveh zelo obsežnih vajah, v vaji v primeru množične nesreče na stadionu Stožice ter vaji Heliport 2016 v organizaciji Reševalne službe UKC Ljubljana. Ogromno napora pa je zahtevalo tudi sodelovanje v evropskem raziskovalnem projektu Athena, v okviru katerega so gostili člane ugledne mednarodne ekipe, s katerimi so izvedli obsežno praktično testiranje.