petek, 3. 10. 2014

»IGNORANCA=TEMA=OVIRA«

V Galeriji Kresija je na ogled razstava »IGNORANCA=TEMA=OVIRA«, ki opozarja, da je kakovostno oblikovan in dostopen prostor temeljna pravica vsakega posameznika.

"V družbi, ki želi zagotoviti visoke civilizacijske standarde in trajnostno humano okolje, postaja vključujoče arhitekturno načrtovanje in oblikovanje prostora vedno bolj pomembno. Temeljna ideja se nanaša na vrsto rešitev, ki naj bi jih upoštevali tako arhitekti, krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci, industrijski in produktni oblikovalci ter oblikovalci uporabniških izkušenj kot tudi odločevalci, nevladne organizacije, civilne pobude, kulturne organizacije in interesna združenja. S tem bi omogočili vsem ljudem, ne glede na spol, starost in zmožnosti, suvereno in enakopravno bivanje in uporabo. Tovrstno univerzalno načrtovanje je ekonomsko upravičeno, saj zmanjšuje stroške poznejših prilagoditev ter hkrati povečuje trg za prodajo takšnih izdelkov.
Razstava IGNORANCA = TEMA = OVIRA nagovarja najširšo družbo, da vsak od nas najprej pri sebi premosti ignoranco do drugačnosti.
S predstavljenimi tipnimi kartami mestnih predelov, taktilnimi maketami prostorov in proizvodov industrijskega oblikovanja, s 3D printi poslikane keramike, s slikanicami v znakovnem jeziku in z galerijo vonjav želimo na pričujoči razstavi v Galeriji Kresija opozoriti, da prostor dojemamo z vsemi čutili in ga le tako lahko bolje razumemo. Tako bomo lahko skupaj izostrili čute in odstranili ovire, ki nas obdajajo, in živeli v humani in trajnostno pravični družbi. Najbolj pa nas veseli, da so nekateri rezultati razstave v našem prostoru že vidni." (Ana Struna Bregar, Lenka Kavčič, Kristina Dešman)


 Ljubljana za vse
"Naslovnico brošure, ki jo je pred nedavnim izdala Mestna občina Ljubljana, pripravil pa Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, krasi slogan Ljubljana za vse, ki celovito opredeljuje zavezo prestolnice, da postane kar najbolj prijazno mesto za vse svoje prebivalce in obiskovalce brez kakršnih koli razlikovalnih meril. Svet že vrsto let aktivno deluje kot posvetovalno telo župana, ki združuje predstavnike ljudi z oviranostmi, urbaniste in druge strokovnjake ter sodelavce mestne uprave. Predvsem s podporo župana Zorana Jankovića Svet ves čas uspešno odpravlja tako ovire v prostoru kot tudi predsodke posameznikov.

Trud, ki ga zaposleni v mestni upravi – tudi z udeležbo na tej razstavi – vlagajo v zagotavljanje enakih možnosti za življenje v mestu, vsekakor kaže na spremembe, s katerimi se lahko pohvalimo. Vendar pa naj ob tem dodamo, da bo naše glavno mesto z vrsto zelo različnih interesov, zasebnih in javnih objektov, predvsem pa pogledov na oviranosti dejansko izkazalo naklonjenost meščankam in meščanom ter številnim domačim in tujim gostom šele takrat, ko se bomo prav vsi zavedeli, da je cena nedostopnosti objektov, javnega prostora in storitev prevelika, da bi jo smeli zlahka spregledati. In ob tem ni nič manj pomembno spoznanje, da nas drugačnost neizmerno bogati in poglablja naše doživljanje enkratne dragocenosti življenja.

Obiskovalci razstave bodo, o tem sem prepričan, imeli možnost spoznati del sveta, ki ga vidimo in občutimo tako ali drugače ovirani posamezniki, s tem pa nedvomno pridobili možnost, da z več pozornosti presojajo okolje, v katerem sobivamo s svojimi enkratnimi življenjskimi potmi. Spoznajmo torej drug drugega z darom empatije, da pridobimo potrebno znanje, s katerim bomo lahko že jutri imeli priložnost bistveno olajšati vsakršne ovire, ki se postavljajo na pot nam in našim bližnjim." (Sašo Rink, predsednik Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL)


Razstavo, ki bo na ogled do 17. oktobra 2014, organizira Zavod Afront v sodelovanju s Svetom za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL ter z drugimi podporniki projekta: Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Geodetskim inštitutom Slovenije, Slovenskim etnografskim muzejem in Univerzo v Ljubljani (Biotehnična fakulteta, oddelek za lesarstvo).

V sklopu razstave so v Galeriji Kresija uredili klančino za invalide in vhodna vrata, prilagojena gibalno oviranim.