torek, 24. 5. 2011

»Igraj se z mano«

Od torka, 24., do petka, 27. maja 2011, na Prešernovem trgu v Ljubljani poteka Mednarodni festival »Igraj se z mano 2011«.

V zadnjem tednu maja se že peto leto zapored odvija Mednarodni festival »Igraj se z mano«, ki ga organizirata Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije skupaj z lokalnimi organizatorji.

Letos je festival »Igraj se z mano« že na štirih lokacijah po Sloveniji:

  • v Ljubljani na Prešernovem trgu s Tromostovjem ter Stritarjevo ulico, od 24. do 27. maja 2011,
  • v Mariboru na Trgu svobode, 25. in 26. maj 2011,
  • na Koroškem na Muti, 26. maj 2011,
  • na Gorenjskem na Čufarjevem trgu na Jesenicah, 27. maj 2011.

Festival poteka od 9.00 do 14.00 ure. V petek, 27. maja, pa bo v Ljubljani in na Jesenicah dogajanje vse do poznega večera.

Učinkovite oblike inkluzije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in še posebej inkluzije otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju v slovenskem šolskem okolju ne najdemo zlahka. Zato v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca razvijamo drugačne, alternativne oblike in metode dela, ki po našem mnenju dajejo prostor udejanjanju etičnih vrednot inkluzije.

Če se navežemo na tri dimenzije inkluzije lahko ocenimo, da je fizična integracija brez pomena, če ni tudi socialne interakcije med udeleženci pedagoškega procesa, uspeh izobraževalne integracija pa je tako ali tako odvisen le od ustreznih prilagoditev in modifikacij programa.

Festival »Igraj se z mano« je mednaroden, saj ga vsako leto obiščejo tudi gosti iz tujih držav. Letos sodelujejo skupine mladih iz Avstrije, Italije, Poljske, Srbije, Hrvaške, Kosova, Bosne in Hercegovine, Velike Britanije, Litve, Madžarske, prav tako bodo sodelovali tudi mladi prostovoljci iz Grčije, Italije, Srbije, Danske, Ukrajine, Španije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Francije….in še mnogih drugih držav.

Skozi festival postavljamo igro v samo središče pedagoškega procesa. Igra kot najbolj ustvarjalni, motivacijski, sprostitveni, socializacijski in delovno-učni proces, ki je za nas prvi in edini pravi že od zgodnjega otroštva. V sebi nosi tudi najbolj globoka in razsežna sporočila. Skozi dejavnosti projekta se izbrišejo meje med osebami s posebnimi potrebami in drugimi udeleženci.

V štiri dnevnem festivalu »Igraj se z mano 2011« bo v programu aktivno sodelovalo preko 250 šol, zavodov, vrtcev, nevladnih organizacij, ipd. Potekalo bo 20 do 30 nastopov in približno 30 različnih delavnic dnevno. V Ljubljani pričakujemo okrog 20.000, vključno z ostalimi mesti pa približno 30.000 obiskovalcev.

»Igraj se z mano« s svojimi aktivnostmi vzpodbuja vključevanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami v širšo družbo. V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah.

Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano« zajema različne dogodke skozi vse leto; štiri dnevni festival je le tako le del širšega celoletnega dogajanja, o katerem si lahko več preberete na naslednji povezavi.

Zavod za usposabljanje Janeza Levca