četrtek, 9. 2. 2012

Igriva arhitektura

Podžupan prof. Janez Koželj je v okviru projekta »Igriva arhitektura« v soboto, 11. februarja 2012, v Mestnem muzeju Ljubljana predaval o pojmu trajnostnega naselja.

Načrtovanje trajnostnega naselja sledi načelu »čim manj«, njegova gradnja pa načelu »z manj je več«. Trajnostno naselje obremenjuje okolje v najmanjši možni meri in brez dolgoročnih posledic. Trajnostno naselje je celostno načrtovano in daje vsem prebivalcem enake možnosti za kakovostno bivanje. Trajnostno naselje upošteva načela strnjenega mesta, energetske učinkovitosti, ki zmanjšuje izdatke, uporabo obnovljivih virov energije, je naselje zaprtega kroga, ki ponuja blagostanje v kakovosti, in ne v količini.
Predavanje je v prvi vrsti namenjeno osnovno- in srednješolcem, starim od 11 do 18 let.

Projekt "Igriva arhitektura" sicer poteka pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.