ponedeljek, 11. 10. 2021

In memoriam: Ljubo Bavcon

Poslovil se je častni meščan Ljubljane zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon, ugledni znanstvenik, univerzitetni pedagog in publicist. Od njega se bomo poslovili na žalni seji Mestnega sveta MOL, ki bo v četrtek, 14. oktobra 2021, ob 9.30 uri v Mestni hiši.

Zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon je naziv častni meščan Ljubljane je prejel leta 2014, ko smo v obrazložitvi zapisali, da mu naziv podeljujemo kot poklon humanistu in znanstveniku, ki je vse svoje strokovno, pedagoško in publicistično delovanje namenil družbeni preobrazbi, v kateri naj bi veljale vrednote demokracije, delitve oblasti, strpnosti, vladavine prava in učinkovitega pravnega varstva človekovih pravic. Z izkušnjo v narodnoosvobodilnem boju in prestajanjem vojaškega zapora v Italiji in Nemčiji je v Sloveniji že v času federativne jugoslovanske republike postavil najvišje civilizacijske standarde z nasprotovanjem smrtni kazni. Prof. dr. Ljubo Bavcon je pionirski predhodnik varuha človekovih pravic, med prvimi je opozarjal na izbrisane in dolga leta vodil Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Zasl. prof. dr. Ljuba Bavcona bomo ohranili v spoštljivem spominu.

Na dan žalne seje bo v Mestni hiši odprta tudi žalna knjiga. 

Preberite tudi: