ponedeljek, 26. 9. 2016

Info točka 65+

Vabljeni v Info točko 65+ na Mačkovi ulici 1, kjer so na enem mestu na voljo celovite informacije o storitvah in aktivnostih Mestne občine Ljubljana za prijetnejše in kakovostno življenje starejših ter oseb z oviranostmi.

V Info točki 65+ dobite informacije o (do)plačevanju oskrbe v institucionalnem varstvu, o zagotavljanju mreže javne službe za pomoč družini na domu, o financiranju pravice do izbire družinskega pomočnika, o zagotavljanju primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev ter o ostalih programih, aktivnostih in različnih ugodnostih, ki jih Mestna občina Ljubljana sofinancira ali pa jih ponujajo zavodi in podjetja, ki delujejo pod njenim okriljem. Našli boste tudi informacije o terminih in lokacijah računalniških tečajev, brezplačnih delavnic ali posvetov o prilagoditvah bivalnega okolja za lažje opravljanje vsakodnevnih opravil, pa o tem, kako kandidirati na razpisu za najem varovanega stanovanja in kako izpolniti različne vloge in obrazce.

Uradne ure Info točke 65+:
- ob ponedeljkih in petkih od 10. do 14. ure
- ob sredah od 12. do 16. ure
Telefon: 01/306 11 74
E-pošta: 65+@ljubljana.si

Aktivnosti MOL na področju starejših in oseb z oviranostmi

Mestna občina Ljubljana redno izvaja dejavnosti za starejše in za osebe z oviranostmi, ki jih lokalnim skupnostim v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja, kot na primer (do)plačevanje oskrbe v institucionalnem varstvu, zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev,…
Poleg tega MOL preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, izdatno podpira tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte. Ti starejšim in osebam z oviranostmi nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kakovostnejše življenje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi državni in občinski javni zavodi.
Vsi ukrepi MOL za zagotavljanje starejšim in osebam z oviranostmi prijaznega mesta so strnjeni tudi v akcijskih načrtih, kjer so kot izvajalci vključeni vsi organi MOL ter javni zavodi in podjetja MOL, ki delujejo na tem področju. Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba). Z njimi so predvidene aktivnosti, k izvedbi katerih se lahko zaveže lokalna skupnost, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih nosilcev.

Vsa prizadevanja Mestne občine Ljubljana za zagotavljanje vsem dostopnega in prijaznega okolja so bila tudi širše prepoznana -  leta 2009 je Ljubljana prejela listino »Občina po meri invalidov«, na natečaju Evropske Komisije »Access City Award 2012« pa posebno nagrado za krepitev dostopnosti prometa in z njim povezane infrastrukture. Še višje se je MOL uvrstila na »Access City Award 2015«, ko je prejela bronasto priznanje, ki naše mesto na področju zagotavljanja dostopnosti mesta osebam z oviranostmi postavlja v sam vrh Evrope.