ponedeljek, 3. 12. 2018

Inšpektorji bodo izvajali nadzor nad rabo javnih površin v decembru

Utrip že tako živahnega mestnega središča se bo v decembru še pospešil, zasijale so že praznične luči, stojnice so polne kulinaričnih dobrot in drugih izdelkov, na ulicah se bodo odvijale številne prireditve, povečalo se bo število obiskovalcev.

December je mesec, ko se občutno poveča obremenjenost javnih površin, zato na Inšpektoratu MOL opozarjajo, da je raba javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana urejena z Odlokom o posebni rabi javnih površin v lasti MOL.

Javno površino je možno uporabljati le s pridobitvijo dovoljenja, kot je določeno z Odlokom. Prodaja iz rok v roke, iz kovčkov, torb, škatel ali provizorijev,  kot tudi opravljanje gostinske dejavnost iz premičnih gostinskih obratov, ni dovoljeno. Nespoštovanje prepovedi in obveze pridobitve dovoljenja je prekršek, za katerega je predpisana globa.

V želji, da bi bile tudi v času, ko je obremenjenost javnih površin izredno velika, te še vedno namenjene vsem pod enakimi pogoji, bomo na ulicah mesta izvajali nadzor nad spoštovanjem določil omenjenega Odloka. S preventivnim delovanjem želimo doseči višji nivo urejenosti trga, če to ne bo učinkovito, bomo posegli po represivnih ukrepih.

---

Več o Javnem redu, miru in varnosti v Mestni občini Ljubljana preberite tukaj. Več o Rabi javnih površin preberite tukaj.