četrtek, 28. 6. 2018

Izbor idejne rešitve za dopolnitev niš na fasadi palače Narodnega doma

V četrtek, 28. junija 2018, so v Narodni galeriji razglasili rezultate natečaja za idejno rešitev za dopolnitev niš na fasadi palače Narodnega doma.

Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana je na svoji seji 28. februarja 2018 sklenila, da podpira predlog postavitve dveh kipov v praznih nišah na fasadi Narodne galerije, s katerimi bomo počastili 100. obletnico ustanovitve Narodne galerije v Ljubljani.

Na vabljenem natečaju so sodelovali akademski kiparji Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Damjan Kracina in Matjaž Počivavšek.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali predsednik podžupan prof. Janez Koželj ter člani mag. Mateja Breščak, dr. Andrej Smrekar, Jerneja Batič, Blaž Peršin ter predstavnica ZVKDS kot svetovalka Marija Režek Kambič, je ob upoštevanju v razpisu navedenih kriterijev kot tudi po presoji finančnih možnosti izvedbe odločila, da za postavitev skulptur v niši na fasadi Narodnega doma oz. Narodne galerije predlaga delo akademskega kiparja Damijana Kracine.

Idejna rešitev Damijana Kracine

Akademski kipar Damijan Kracina je oblikoval dve skulpturi, ki asociirata na moški in ženski princip, obenem pa ponujata večplastno branje, tako glede vsebin, ki jih hrani Narodna Galerija, kot glede prepleta kiparstva, slikarstva in arhitekture iz različnih umetnostnih obdobji. Posebej pritegne pozornost povzemanje motiva Robbovega vodnjaka s skalami, iz katerih rasteta skulpturi, s čimer se izpostavlja vez med Narodno galerijo, ki hrani original Robbovega vodnjaka, in mestom. Skulpturi je avtor prilagodil obliki niš, iz katerih je povzel okrasje in pozlato ter prispodobi figur v svitku povezal z znamenitima slikama Jožefa Tominca. Med likom posameznika in skupine je ustvaril dialog, poprsja pa je povezal z organskimi elementi, ki jih tudi sicer uporablja v svojem ustvarjanju. Skulpturi, ki simbolno opozarjata na poslanstvo in vsebino ustanove, se skladata s kompozicijo fasade Narodnega doma, kljub temu da ohranjata značilen likovni izraz avtorja.

 

Razstava idejnih rešitev je v Narodni galeriji na ogled od 28. junija 2018 dalje.