petek, 12. 6. 2009

Izbran izvajalec za gradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom

Na današnjih pogajanjih Mestne občine Ljubljana z družbo Gradis skupina G, d. d., ki je med šestimi prispelimi ponudbami edina izpolnjevala vse razpisne pogoje javnega naročila za gradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom, je bila ponudba izvajalca 19.007.207,65 evrov z DDV znižana na končno ceno 17.700.000,00 evrov z DDV.

Izbrani izvajalec bo z deli na Kongresnem trgu začel v ponedeljek, 15. junija 2009.

Dne 27. maja 2009 so bili ponudniki obveščeni o zavrnitvi vseh šestih ponudb, prispelih na javni razpis, saj nobena od ponudb ni bila popolna. Edina ponudba, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje, je bila ponudba družbe Gradis skupina G, d. d., ki pa ni bila sprejemljiva, ker je bila ponudbena cena glede na ponudbe, ki so na javni razpis prispele, višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.

Končna cena izvajalca, sprejeta na današnjih pogajanjih, je nižja od najnižje ponujene cene na javnem razpisu, ki je znašala 17.734.306,60 evrov z DDV (Primorje, d. d.).

Odsek za odnose z javnostmi