četrtek, 28. 2. 2008

Izbran zasebni partner za gradnjo športnega parka Stožice

Od sedmih ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoje za oddajo ponudbe, sta svoji ponudbi pravočasno oddala dva: Gradis skupina G s partnerjema Energoplanom in Merkurjem ter skupina RED z družbama Multi Corporation in OAA International.

Za 51 odstotni delež v projektu Športnega parka Stožice, je največ ponudil Gradis skupina G s partnerjema, in sicer 81 milijonov evrov, medtem ko je ponudnik RED svojo ponudbo omejil na 45 milijonov evrov. Na javni dražbi, ki je sledila odpiranju prispelih ponudb, ponudnika cene nista zvišala, s čimer je bila za strateškega partnerja Mestne občine Ljubljana izbrana družba Gradis skupina G s partnerjema.

Rok za dokončanje projekta, ki bo obsegal gradnjo stadiona s kapaciteto 16.000 sedežev, športne dvorane z 12.000 sedeži in trgovskega središča s površino 80.000 kvadratnih metrov, je 30.6.2010. Mestna občina Ljubljana je v projekt vložila skoraj 190.000 kvadratnih metrov zemljišča. Po končani gradnji bo v okviru javno zasebnega partnerstva prišlo do delitve med obema partnerjema – MOL bo lastnica stadiona, dvorane in celotnega zemljišča, razen zemljišča pod trgovskim centrom, ki bo skupaj s pripadajočimi parkirišči v lasti izbranega zasebnega partnerja.