četrtek, 21. 10. 2010

Izredna denarna pomoč

MOL je sprejela Sklep o dodelitvi izredne denarne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom za odpravo škode po poplavi v mesecu septembru 2010.

Z namenom pomoči pri odpravi posledic poplav, ki so Mestno občino Ljubljana prizadele meseca septembra letos, je Mestna občina Ljubljana sprejela sklep, na osnovi katerega bodo socialno ogroženi občani in občanke lahko prejeli izredno denarno pomoč.

Socialno ogroženim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana, ki so ob poplavi v mesecu septembru 2010 utrpeli materialno škodo, se lahko dodeli enkratna izredna denarna pomoč v višini 2.000 evrov na posamezno gospodinjstvo.

O dodelitvi pomoči bo odločal center za socialno delo. Vloga za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči se pridobi na Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, Tržaška 2, Ljubljana, vloži pa se lahko v obdobju enega meseca po objavi tega obvestila.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL