sreda, 25. 4. 2012

Izšla druga zloženka projekta INCOME

Cilj projekta INCOME je ohranitev kakovosti in količin vodnih virov za Ljubljano.

Ali veste, koliko kubičnih metrov vode se skriva pod mestom Ljubljana in koliko se je letno načrpa za potrebe javne oskrbe s pitno vodo? Kako globoko segajo vodonosne plasti in kako globoko pod površino se nahaja podzemna voda?
Zloženka prinaša tudi odgovore na ta vprašanja.

Druga predstavitvena zloženka projekta v uvodu na poljuden način predstavlja razloge, ki so privedli do projektnega predloga, ob tem pa že prinaša informacije o rezultatih projekta in ključnih predlogih, za katere se bodo člani projektne skupine INCOME zavzemali tudi v prihodnje.

Zloženko v tiskani obliki lahko naročite na e-naslovu voka@vo-ka.si, kjer so vam na razpolago tudi za vsa morebitna dodatna vprašanja.

Projekt INCOME sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE+.