četrtek, 2. 9. 2021

Izzive najbolje rešujemo skupaj!

Ljubljanske osnovne šole so dobro pripravljene vstopile v novo šolsko leto. Ravnateljice in ravnatelji ob začetku leta vsem izrekajo dobrodošlico.

Mag. Đulijana Juričić, ravnateljica OŠ Trnovo, učenkam in učencem ob začetku šolskega leta na srce polaga:

portret ravnateljice
Foto: osebni arhiv 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci,

Pred nami je šolsko leto 2021/22. Vsak začetek novega šolskega leta je vznemirljiv, poln novih pričakovanj in izzivov. Letos je izziv še posebej velik, saj leto vsi začenjamo pod vplivom epidemije, nekatere šole pa na drugih lokacijah, ker se njihove šolske stavbe prenavljajo.

Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bo novo šolsko leto bogato, ustvarjalno in čim bolj zdravo, da bomo ob uresničevanju naših izobraževalnih ciljev uspešno pomagali našim mladim skozi stiske in čeri odraščanja, jih podpirali na zapletenih poteh samospoznavanja, ustvarjanja zdrave samopodobe in svojega mesta v okolju, jim nudili vzpodbudo pri postavljanju in doseganju njihovih ciljev.

Naj nas v tem šolskem letu, ki bo, kot kaže, zahtevno in drugačno kot vsa šolska leta doslej, spremlja optimizem, solidarnost, skrb zase in za druge, velika mera razumevanja, potrpežljivosti in vedenja, da vse izzive najbolje rešujemo skupaj.

Ob tem sledimo modri misli grškega filozofa Seneke, ki pravi: »V življenju ne čakajmo, da vihar mine, ampak se naučimo plesati na dežju.«

Irena Babnik, ravnateljica OŠ Šmartno pod Šmarno goro, dodaja: 

portret ravnateljice
Foto: M. Tica

Pred 1. septembrom se zavedam negotovosti novega šolskega leta, na katero žal zaradi nenehnih sprememb nimamo direktnega vpliva. Kljub temu smo se na šoli dobro pripravili, usposobili z dodatnimi izobraževanji in učencem ter učiteljem zagotovili kakovostno IKT opremo. Tako bomo ohranjali potrebno motivacijo za delo.
Verjamem, da smo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro pripravljeni na izzive, ki jih bo prineslo novo šolsko leto. Veselim se izgradnje novega športnega igrišča in učilnice na prostem, ki bosta naše vzgojno-izobraževalno delo obogatila in nas spodbujala k učenju in gibanju na prostem.
Učencem naše šole bomo ponudili kvaliteten in raznovrsten program. Želim jim, da bi bili uspešni in da bi se veselili uresničitve tudi drobnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki jih navdihujejo in motivirajo. Omejenost v preteklem šolskem letu nas je večkrat dobro opomnila, da za zadovoljstvo ni pomembna le količina doseženih ciljev, temveč predvsem dobri medsebojni odnosi in sodelovanje.

Tudi v vrtcih so zakorakali v novo šolsko leto. Malčkom toplo dobrodošlico želi Tina Merčnik, ravnateljica Vrtca Hansa Christiana Andersena

portret ravnateljice
Foto: osebni arhiv

Začeli smo pisati novo poglavje Andersenove pravljice,
v kateri imajo otroci glavno vlogo, odrasli pa s stranskimi vlogami,
na krilih spoštovanja, zaupanja in odgovornosti,
čaramo najboljša otroštva.
Dobrodošli v 2021/22.

Novo šolsko leto so z nestrpnostjo pričakovali tudi na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL. Vodja Oddelka Marija Fabčič:

portret  Marije Fabčič
Foto: Nik Rovan

Dragi otroci, učenke in učenci, sodelavci v vrtcih in šolah, spoštovani starši!

Vrtci in šole so dobro pripravljeni na novo šolsko leto! Od vsega si najbolj želim, da bi vrtec in šola potekala karseda normalno in brez večjih prekinitev. Lahko izvajamo učenje na domu, a stiki s sovrstniki in sošolci so neprecenljivi. Tega nam ne morejo dati ne računalniki ne internet. Zato nam vsem želim predvsem zelo zdravo in igrivo leto!

Preberite tudi: