sreda, 26. 9. 2018

Izžrebali smo mlade dobitnike stanovanj

V sredo, 26. septembra 2018, smo izpeljali javno žrebanje dobitnikov stanovanj v okviru 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade.

Dobitnike stanovanj je ob prisotnosti notarja in komisije izžrebal župan Zoran Janković. Iz bobna je izžrebal po 10 dobitnikov stanovanj (in po dve rezervi) v treh kategorijah - mladi posamezniki, pari in družine - torej skupaj 30 dobitnikov stanovanj.

Imena izžrebanih prosilcev so objavljena tukaj.

Komu so namenjena stanovanja

Lani smo objavili prvi javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29. leta starosti. Razpisali smo približno 30 stanovanj z neprofitno najemnino za določen čas 10 let in jih namenili trem skupinam mladih - mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam.

Poleg starosti (prosilci 31. 12. 2017 še niso dopolnili 30 let) so bili med pogoji še stalno prebivališče v MOL, 6 let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v MOL ter minimalni mesečni dohodek v višini 76 % minimalne neto plače (pri tem so upoštevani tudi prihodki iz študentskega in projektnega dela ter drugih oblik prekarnih zaposlitev).