petek, 21. 5. 2021

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Od 1. 6. do 30. 6. 2021 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana –izvedbeni del.

Razgrnjeni so: dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del.

Gradivo bo v celoti razgrnjeno na spletni strani MOL in v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Poleg tega je gradivo razgrnjeno tudi v prostorih četrtnih skupnosti MOL, in sicer v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa delno: dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del brez prilog, grafični del dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del za območje posamezne četrtne skupnosti ter Okoljsko poročilo brez prilog.

Na Oddelku za urejanje prostora MOL, Poljanska cesta 28, Ljubljana, je gradivo na vpogled v poslovnem času:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure,
  • ob sredah od 8. do 16. ure in
  • ob petkih od 8. do 14. ure.

V prostorih posameznih četrtnih skupnosti MOL je gradivo na vpogled v času uradnih ur:

  • ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure,
  • ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure in
  • ob petkih od 8.30 do 12. ure.

V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave gradiva, ki bodo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča na Dunajski cesti 18 potekale po naslednjem razporedu:

  • 16. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Jarše, Moste, Golovec, Polje in Sostro,
  • 17. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
  • 21. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center ter
  • 22. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

Javne obravnave bodo potekale skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. V primeru, da navedenih javnih obravnav ne bi bilo mogoče izvesti zaradi preprečevanja širjenja COVID-19, bodo morebitne spremembe objavljene na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v vseh četrtnih skupnostih.

Pripombe na razgrnjeno gradivo bo možno podati od 1. 6. do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je do 30. junija 2021, preko elektronskega obrazca na strani spletne razgrnitve. Kdor te možnosti nima, jih lahko poda na isti način tudi na vseh lokacijah javne razgrnitve. Obravnavane bodo samo pripombe, ki se bodo nanašale na spremenjene vsebine Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL - izvedbeni del.

Lastniki zemljiških parcel, katerim se spreminja namenska raba, bodo morali pri oddaji pripombe navesti tudi svoje ime in priimek ter naslov. Z navedbo imena in priimka ter drugih osebnih podatkov se šteje, da se lastniki strinjajo z objavo teh podatkov v stališčih, v nasprotnem primeru pa morajo to posebej navesti.

Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del spreminja, je pripet spodaj.

Povezava do spletnega portala za razgrnitev: https://opn.ljubljana.si/OPN-MOL-JR-2021