sreda, 16. 11. 2005

Javna tribuna "Odgovornost lokalne skupnosti pri zagotavljanju javne zdravstvene službe"

Sreda, 23. november ob 16. uri v veliki sejni dvorani MOL, Mestni trg 1

Namen javne tribune je predstaviti odgovornost MOL kot lokalne skupnosti pri zagotavljanju javne zdravstvene službe, izpostaviti odprta vprašanja in probleme pri spremembah, ki pospešeno in v precejšnem obsegu nastajajo v našem zdravstvenemu sistemu ter poudariti prioritetno usmeritev lokalne skupnosti pri zavarovanju interesov uporabnikov zdravstvenih storitev.

Vsebina javne tribune:

  • Uvodni nagovor - gospa županja Danica Simšič
  • Odprta vprašanja pri zagotavljanju javne zdravstvene službe v MOL – mag. Sonja Borštnar
  • Koncesije in javni razpis za podelitev koncesije - dr. Aleksij Mužina
  • Uvajanje tržnih mehanizmov v zdravstveni sistem – mag. Julijana Bizjak – Mlakar
  • Problemi pri zagotavljanju javne zdravstvene službe v javnem zavodu in zadovoljevanju potreb uporabnikov zdravstvenih storitev - Zvonko Rauber, direktor ZDL
  • Javni - zasebni zdravstveni sistemi – primerjava s tujino – mag. Tit Albreht
  • Predstavitev predlogov sprememb v zdravstvenem sistemu – mag. Andrej Bručan, minister za zdravje RS
  • Razprava

 

Dragi Ljubljančani in Ljubljančanke, če vam ni vseeno, kakšna bo prihodnost na področju zdravstva v vašem mestu, pridite in sodelujte na javni tribuni! Vabljeni!

 

Načelnica
Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo
Tilka Klančar, univ. dipl. psih.