petek, 18. 11. 2005

JAVNA TRIBUNA »ODGOVORNOST LOKALNE SKUPNOSTI PRI ZAGOTAVLJANJU JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE«

Županja MOL Danica Simšič se je v Veliki sejni dvorani Mestne hiše udeležila javne tribune »Odgovornost lokalne skupnosti pri zagotavljanju javne zdravstvene službe«.

Namen javne tribune je bil predstaviti odgovornost MOL kot lokalne skupnosti pri zagotavljanju javne zdravstvene službe, izpostaviti odprta vprašanja in probleme pri spremembah, ki pospešeno in v precejšnjem obsegu nastajajo v našem zdravstvenem sistemu ter poudariti prioritetno usmeritev lokalne skupnosti pri zavarovanju interesov uporabnikov zdravstvenih storitev.

»Prepričana sem, da je pomen primarnega zdravstvenega varstva za zdravje prebivalcev tolikšen, da mora lokalna skupnost, torej tudi MOL, ohraniti vpliv na izvajanje te dejavnosti«, je dejala županja.

Sodelujoči so izpostavili odprta vprašanja pri zagotavljanju javne zdravstvene službe MOL (mag. Sonja Borštnar), koncesije in javni razpis za podelitev koncesij (dr. Aleksij Mužina), uvajanje tržnih mehanizmov v zdravstveni sistem (mag. Julijana Bizjak-Mlakar), probleme pri zadovoljevanju potreb uporabnikov zdravstvenih storitev (Zvonko Rauber), javne zdravstvene sisteme in primerjavo s tujino (mag. Tit Albreht) in predloge sprememb v zdravstvenem sistemu (mag. Andrej Bručan).

Služba za odnose z javnostmi MOL