četrtek, 13. 9. 2018

Javni poziv k posredovanju idej in opisa trajnostnih izdelkov

Ste ponudnik trajnostnih izdelkov? V Mestni občini Ljubljana želimo uporabljati in naročati izdelke, ki bodo v Ljubljani in tudi svetu prepoznana kot odlično in trajnostno slovensko oblikovanje.

Izdelke, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bomo povezali v katalog trajnostnih izdelkov in ga posredovali sodelavcem velike mestne družine v pomoč pri izbiri protokolarnih, prodajnih in promocijskih izdelkov.

V Mestni občini Ljubljana živi kar 97 % meščank in meščanov v naselju Ljubljana. Kljub temu, da so naši naravni viri tudi na globalni ravni vse bolj omejeni, zasebni in javni sektor še vedno naročata in uporabljata številne izdelke, ki niso trajnostni in po bolj ali manj kratkotrajni uporabi bremenijo naše okolje. 

V Mestni občini Ljubljana smo prepričani, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje.

Prav zato si želimo v prihodnje naročati in uporabljati čim bolj trajnostne izdelke. In iščemo vaše dobre ideje.

Imate idejo ali obstoječ trajnostni izdelek? 

Vse zainteresirane tako vabimo, da nam do torka, 13. novembra 2018 posredujete opis svojega že obstoječega trajnostnega izdelka (velja tudi prototip), ki pa mora biti v celoti izdelan v Sloveniji iz materiala, ki izvira iz Slovenije in ne vsebuje plastike. Izdelke, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bomo povezali v katalog trajnostnih izdelkov in ga posredovali sodelavcem velike mestne družine v pomoč pri izbiri protokolarnih, prodajnih in promocijskih izdelkov. Najbolj trajnostne izdelke bomo v mesecu decembru 2018 objavili tudi na tej spletni strani.

Na poti v krožno gospodarstvo

V Ljubljani želimo postati krožno mesto - mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. V krožnem gospodarstvu stremimo k prehajanju od izdelkov do storitev, od posedovanja/lastništva do souporabe. Pot do krožnega gospodarstva pa so tudi: najem namesto nakupa, storitev namesto izdelka, souporaba namesto lastništva in industrijska simbioza.

V krožnem gospodarstvu moramo pri vsakem izdelku upoštevati izbiro materialov, po možnosti modularno oblikovanje izdelka, možnost njegovega vzdrževanja, popravljanja, nadgrajevanja in obnove, dodelave ali predelave in šele v zadnji fazi recikliranja. Verjamemo, da v Sloveniji premoremo številne dobre prakse trajnostnih izdelkov, ki bi prispevali k zagotavljanju visoke kakovost bivanja v našem mestu ob trajnostni rabi naravnih virov.

Obstoječi primeri krožnega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana so dostopni tukaj.

---

Zanima me več. Kakšni so pogoji za prijavo?

Prijavijo se lahko vsi ponudniki ali proizvajalci trajnostnih izdelkov. Izdelki morajo biti v celoti izdelan v Sloveniji iz materiala, ki izvira iz Slovenije in ne vsebujejo plastike. 

Kako se prijavim?

Svojo idejo in opis trajnostnega izdelka pošljite prek spodnjega obrazca na elektronski naslov trajnostni.izdelki@ljubljana.si. Z izpolnjenim obrazcem in poslanimi datotekami (fotografije izdelkov) izrazite svojo željo po soustvarjanju zgodbe krožnega gospodarstva. Prav tako Mestni občini Ljubljana dovoljujete uporabo podatkov in datotek za namene obveščanja in komuniciranja kampanje Trajnostni izdelki za bolj krožno mesto.

Rok za prijavo

Prijave zbiramo do torka, 13. novembra 2018. 

Pogoj prijave

Vsak sodelujoči s tem, ko pošlje podatke o izdelku, jamči, da je njegovo avtorsko delo izvirno, ali pa je izključen imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na avtorskem delu ter da ima pridobljena ustrezna soglasja od oseb, ki so morebiti upodobljene na delu. Mestna občina Ljubljana si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da izdelek ni avtorsko delo, izdelek izloči.