torek, 16. 12. 2008

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2009

Mestna občina Ljubljana bo Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2009 objavila v Uradnem listu RS 19. decembra 2008.

Ljubljana, mesto športa 2012: »Šport v Ljubljani bo leta 2012 prepoznaven po množičnosti, kakovosti in urbanem športnem prostoru«.

 

Letošnji razpis bo prvič objavljen po novem Pravilniku o sofinanciranju programov športa, ki je bil pripravljen z namenom učinkovitega uresničevanja Strategije športa v MOL do leta 2012. Mestna občina Ljubljana za leto 2009  razpisuje 2.837.533 EUR, namenjenih pretežno za programe športnih društev. V primerjavi s predhodnim letom bo za leto 2009 razpisanih 108.000 EUR več sredstev. Razpis bo v Uradnem listu objavljen v petek 19.12.2008. Športna društva bodo lahko vloge na razpis, letos prvič s pomočjo elektronskih obrazcev, oddala do 19.1.2009. Rezultati razpisa so predvideni za konec februarja prihodnjega leta.

 

Sredstva za izvedbo letnega programa športa v letu 2009 se v okviru razpisa namenjajo za:

 

  • interesne programe športa otrok in mladine v višini do 341.800 EUR
  • programe otrok in mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v višini do 1.600.000 EUR
  • programe kakovostnega in vrhunskega športa v višini do 133.000 EUR
  • za programe športne rekreacije v višini do 190.000 EUR
  • Ljubljanski maraton, Pohod ob žici, Maraton Franja in druge športno rekreativne prireditve v višini do 307.195 EUR
  • za delovanje športnih zvez in njihovih društev v višini do 198.000 EUR
  • velika mednarodna športna tekmovanja v višini do 40.000 EUR
  • programe usposabljanja in založništva v višini do 27.538 EUR

 

Poleg razpisanih sredstev bo Mestna občina Ljubljana športnim društvom, izvajalcem letnega programa športa, dodelila tudi uporabo prostora v javnih športnih objektih v obsegu do 200.000 ur.

 

Oddelek za šport MOL