četrtek, 20. 8. 2015

Javno povabilo s področja kulture

MOL vabi samozaposlene v kulturi, fizične osebe ter javne zavode na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, da predlagajo člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2016 -2018 ter člane Delovne skupine MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi.

Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje 2016-2018 in Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane Delovne skupine MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi sta objavljeni tukaj.

Predloge lahko oddajo samozaposleni v kulturi in fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju MOL ter javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije (kulturna društva, kulturne zavode itn.), ki imajo sedež na območju MOL, rok za oddajo pa je 30. september 2015.