četrtek, 17. 12. 2009

Javno-zasebno partnerstvo za Kozolec 2

Župan Zoran Janković je v sredo, 16. 12. 2009, s podjetjem ZIL Inženiring, d.o.o., podpisal pogodbo o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za gradnjo parkirno-garažne hiše (PGH) Kozolec 2.

Projekt v vrednosti 5,5 milijonov evrov predstavlja nadaljevanje gradnje PGH Kozolec z gradnjo dodatnih 249 parkirnih mest. Celotni stroški projekta se med partnerjema razdelijo po ključu delitve 30 % javni partner in 70 % zasebni partner. 
 

Javni partner bo po končani gradnji postal lastnik 95 parkirnih mest in ploščadi nad garažno hišo, zasebni partner pa lastnik 154 parkirnih mest in paviljona, ki bo zgrajen nad garažno hišo.
 

Zasebni partner se je s podpisom pogodbe zavezal projekt dokončati do 25. 12. 2010.


Odsek za odnose z javnostmi MOL