petek, 8. 10. 2021

Jožko Lango in Nives Počkar prejela visoki priznanji na področju šolstva

Dr. Jožko Lango, ki poučuje na OŠ Majde Vrhovnik, je prejel nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva, vodja aktiva ravnateljev ljubljanskih srednjih šol Nives Počkar pa nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva.

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli. Skozi dolgoletno sodelovanje smo na Mestni občini Ljubljana prepoznali kakovostno delo ge. Počkar in na podlagi vloge Zveze srednjih šol in dijaških domov podprli njeno kandidaturo za nagrado.

Nagrada za izjemne dosežke v roke dr. Jožku Langi

Nagrajenec Jozko Lango s plaketo
Foto: vir MIZŠ

Odbor za podeljevanje nagrad je nagrado Republike Slovenije za leto 2021 za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva dr. Jožku Langi, ki poučuje na Osnovni šoli Majde Vrhovnik, utemeljil: »Bogato udejstvovanje na različnih področjih pedagoškega dela z učenci so odlike razrednega učitelja dr. Jožka Lange. Od samega začetka službovanja v svoje pedagoško delo vnaša inovativnost in drugačnost. Sodeloval je v projektih (drugačno delo v podaljšanem bivanju, Model II – samostojno učenje), sodeloval pri izvedbi dveh pedagoških delavnic Samostojno učenje z nivojskim delom v 3. in 4. razredu, izvedel hospitacijski nastop na pedagoški delavnici osnovnih šol Kreativno pisanje in Orff, sodeloval pri izvedbi hospitacij in nastopov za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Razredni pouk, Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je soavtor berila Svet besed 4, soavtor učbeniškega kompleta Radovednih pet za področje glasbene umetnosti v 4. razredu, avtor medpredmetnega priročnika Slovenija ali te poznam?, ter aktivni član projekta Erasmus+.
Njegov izjemni prispevek se odraža tudi na področju glasbene umetnosti, ki jo je vedno podajal kot izrazito ustvarjalno dejavnost. S svojim načinom dela skozi glasbeno izražanje razvija pri učencih ustvarjalnost, inovativnost in domišljijo. Z uvedbo šolskega projekta Računalnik kot glasbeni instrument je učencem prikazal uporabnost vključevanja IKT v pouk glasbene umetnosti. Z akcijsko raziskavo vključevanja IKT v pouk glasbene vzgoje je sodeloval v projektu Model IV, sodeloval pri prenovi učnega načrta za predmet glasbena umetnost, sodeloval v razvojno-raziskovalnem projektu Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah. Že več kot 20 let vodi interesno dejavnost Orffov krožek. Svoje delo z učenci vsako leto predstavi na srečanju Orffovih skupin Slovenije. Končuje knjigo z naslovom Slovenska ljudska glasbila in mi, v kateri poleg ljudskih glasbil in avtorskih uglasbitev pesmi predstavlja tudi izdelavo ljudskih glasbil.«

Nives Počkar nagrajena za življenjsko delo

Nagrajenka Nives Pockar s plaketo
Foto: vir MIZŠ

V obrazložitvi nagrade Republike Slovenije za leto 2021 za življenjsko delo na področju srednjega šolstva Nives Počkar, ki vodi aktiv ravnateljev ljubljanskih srednjih šol, je Odbor za podeljevanje nagrad zapisal: »Nives Počkar je dejavna na mnogih področjih srednjega šolstva. Svojo poklicno pot je začela kot učiteljica ter jo nadaljevala kot svetovalna delavka in nato ravnateljica osnovne šole. Vse aktivnosti in odgovornosti, ki jih prevzema nase, kažejo na njen agilni in proaktivni pogled na to, kako pomembno je biti ne le učitelj, ki živi svoje poslanstvo in ga razdaja drugim, ampak tudi organiziran usmerjevalec pedagoških procesov in razvoja znanja v šolstvu. Ima jasne strokovne cilje, je razvojno naravnana in kot direktorica Šolskega centra Ljubljana že dvajset let odlično združuje pedagoško in poslovno vlogo.
Angažirano vodi državne in mednarodne projekte, tvorno sodeluje v mnogih komisijah, strokovnih organih in odborih ministrstva, izobraževalnih ustanov ter lokalne skupnosti. Kot predsednica Društva Ravnatelj zastopa stališča ravnateljev v pogovorih z institucijami na področju šolstva in širše. Načrtno spoznava prakso v tujini, se povezuje s predstavniki držav nekdanje Jugoslavije in je članica Evropskega združenja ravnateljev. Pri tem pomembno prispeva k utrjevanju ugleda slovenske vzgoje in izobraževanja v mednarodnem okolju ter v slo-vensko šolsko okolje vnaša novosti in izboljšave. Kot predavateljica na mnogih posvetih in v Šoli za ravnatelje izkazuje izjemno skrb za razvoj področja vodenja.
Nagrajenka s svojim strokovnim delom, ki temelji na znanju in bogatih izkušnjah, deluje povezovalno, v slovenski šolski prostor vnaša ustvarjalnost za napredek stroke in izboljševanje pogojev dela v šolstvu.«

Doktorju Jožko Langi in Nives Počkar ter ostalim nagrajencem čestitamo za prejeto nagrado in jim želimo uspešno delo tudi v prihodnje!

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva 

S slavnostno podelitvijo nagrad Republike Slovenije na področju šolstva vsako leto obeležimo 5. oktober, svetovni dan učiteljev. Odbor za podeljevanje nagrad, ki mu predseduje prof. ddr. Boris Aberšek, je za leto 2021 sprejel odločitev, da podeli 10 nagrad s sedmih področij in sicer 3 za življenjsko delo ter 7 za izjemne dosežke na področju šolstva.

Preberite tudi: