ponedeljek, 2. 11. 2015

Kako živeti s poplavami?

Vabimo vas na ozaveščevalni dogodek “Kako živeti s poplavami?”, ki bo v četrtek, 5. novembra 2015, ob 18. uri v veliki sejni sobi Upravne stavbe MOL na Trgu mladinskih delovnih brigad 7.

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije v letu 2015 kot del aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v Sloveniji organizira serijo ozaveščevalnih dogodkov Kako živeti s poplavami?

Ker so območja pomembnega vpliva poplav prepoznana tudi v občinah Ljubljana, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Ig in Škofljica, enega izmed dogodkov organizirajo tudi v Ljubljani, in sicer v četrtek, 5. novembra 2015, ob 18. uri v veliki sejni sobi Upravne stavbe MOL na Trgu mladinskih delovnih brigad 7.
Predstavniki Inštituta za vode Republike Slovenije bodo skupaj z gosti iz Agencije Republike Slovenije za okolje in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije predstavili aktivnosti Republike Slovenije na področju zmanjševanja poplavne ogroženosti, poplavnih evidenc in informacijskih sistemov, napovedovanja hidroloških razmer in osnove samozaščitnega ravnanja v primeru poplav.

Na dogodek so vabljeni prebivalci in predstavniki občine Ljubljana (predvsem iz četrtnih skupnosti Rožnik, Vič, Trnovo in Rudnik) in občin Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Ig in Škofljica, predstavniki lokalnih gospodarskih družb, komunalnih podjetij, IPPC in Seveso zavezancev, varstva narave in varstva kulturne dediščine. Z nacionalne, regionalne in lokalne ravni pa so vabljeni še predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Civilne zaščite ter prostovoljnih in poklicnih gasilcev.

Vabljeni!

Organizatorji si želijo, da bi njihova ozaveščevalna aktivnost v čim večji meri dosegla svoj namen, zato vas prosijo za sodelovanje in izpolnitev kratkega vprašalnika na spletni povezavi https://www.surveymonkey.com/r/7R6K5JY. Izpolnjeni vprašalniki jim bodo pomagali ovrednotiti stanje ozaveščenosti na terenu in učinkovitosti ozaveščevalne aktivnosti v vašem okolju in tudi širše, v slovenskem merilu. Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujejo.