ponedeljek, 19. 4. 2021

Katere programe poletnega počitniškega varstva sofinanciramo letos?

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov varstva otrok med počitnicami smo letos izbrali 18 programov poletnega počitniškega varstva.

 

Komu je namenjeno poletno počitniško varstvo in kako bo organizirano?

Pri izvedbi poletnega počitniškega varstva bodo glede na takratno epidemiološko stanje in smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, programi smiselno prilagojeni glede velikosti skupin, morebitne uporabe zaščitne opreme, razkuževanja, itd...

  • Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici)
  • V posamezen program počitniškega varstva je otrok lahko vključen največ dva tedna
  • Programi niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo s 1. 9. 2021 vstopili v 1. razred osnovne šole, temveč otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana
  • Programi so namenjeni tudi mladostnikom do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami
  • Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani
  • Ne glede na navedeno ceno programa, imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno

Prijave

  • Izvajalci poletnega počitniškega varstva bodo z zbiranjem prijav otrok začeli vsi hkrati, in sicer v torek, 4. maja 2021, ob 7. uri.

Za dodatne informacije glede programov in prijav se obrnite neposredno na izvajalce.