sreda, 24. 9. 2014

Kolesarska promenada

Javna agencija RS za varnost prometa je 24. septembra 2014 organizirala kolesarsko promenado od Prešernovega trga do kolesarskega števca na Dunajski cesti.

Javna agencija RS za varnost prometa je namreč v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana implementirala prvi števec kolesarjev s prikazovalnikom v Sloveniji. Števec za kolesarje s prikazovalnikom je glede na izkušnje iz tujine učinkovito orodje za promocijo kolesarjenja, saj omogoča, da kolesarji postanejo vidni del prometa v naseljih. Na prikazovalniku se ažurno izpisuje število kolesarjev na določen dan oz. skupno število kolesarjev v določenem obdobju (npr. v celem letu).

Tovrstni infrastrukturni ukrepi so namenjeni predvsem promociji oz. spodbujanju kolesarjenja, hkrati pa so kolesarjem zabaven in informativen pripomoček. Števec kolesarjev predstavlja povezavo med infrastrukturnim ukrepom in statističnimi podatki na transparenten, interaktiven in zabaven način.

Učinek števca kolesarjev je pošiljanje jasnega signala skupnosti, da je kolesarjenje prioriteta, vsak kolesar pa dobi občutek, da je opazen in upoštevan. Tudi praktična funkcija kolesarskega števca ni zanemarljiva, saj omogoča stalno spremljanje ažurnih podatkov o številu kolesarjev ter zbiranje in obdelovanje teh podatkov upravljavcu ceste ali drugim organom. Pravočasni in zanesljivi podatki lahko igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju in financiranju določenih infrastrukturnih ukrepov za kolesarje.

Zakaj promovirati kolesarjenje? Z namenom spodbujanja državnih in lokalnih organov k izgradnji kolesarske infrastrukture, k zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju pretočnosti prometa, zmanjšanju onesnaženosti zraka, izboljšanje zdravja ljudi. Število kolesarjev se ne bo nenadoma povečalo zaradi promoviranja kolesarjenja s pomočjo kolesarskega števca, je pa to gotovo prvi korak in signal javnosti, da so kolesarji ranljivi in postaja varno kolesarjenje prioriteta.

Na podlagi ROSEE projekta bo Mestna občina Ljubljana implementirala 10 kolesarskih števcev s prikazovalnikom. Tovrstni kolesarski števci bodo drugače oblikovani pri čemer bodo vsebovali podatke o skupnem letnem številu kolesarjev, ki so prevozili števec, datum in ura, ter temperatura.