petek, 23. 5. 2014

Kolesarski letopis

Izšel je Kolesarski letopis Ljubljane, ki nas seznanja s statističnimi podatki o stanju in napredku kolesarjenja v Ljubljani. Med drugim kaže, kako uresničujemo kolesarsko strategijo in koliko proračunskih sredstev namenimo izvajanju ukrepov.

Nova Prometna politika Mestne občine Ljubljana poziva k spreminjanju prometnih navad v smeri trajnostne mobilnosti, kjer je urbano kolesarjenje hiter, prijeten in učinkovit način gibanja v mestnem okolju. Ljubljana s številnimi izboljšavami v zadnjih letih postaja vse bolj prijazna kolesarjem, zato tudi ne preseneča, da se delež poti, opravljenih s kolesom, povečuje in je trenutno dobrih 12 %. Ob nenehnem spodbujanju kolesarjenja obstaja tudi velika verjetnost, da se bo ta do leta 2020 povečal za 40 %, kot smo si zadali v prometni politiki.

Kolesarski letopis (Bicycle account) seznanja javnost s statističnimi podatki o stanju in napredku kolesarjenja v mestu. Letopis kaže, kako uresničujemo kolesarsko strategijo in koliko proračunskih sredstev namenimo izvajanju ukrepov. Z njim tudi preverjamo, v kolikšni meri so kolesarji in kolesarske zadovoljni s pogoji za kolesarjenje. Oni lahko najbolj verodostojno presojajo o varnosti in kakovosti kolesarske infrastrukture ter predlagajo izboljšave.

Letopis smo izdali v sklopu projekta Champ, ki poteka od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2014, združuje šest kolesarsko razvitih mest, poleg Ljubljane še Orebro (Švedska), Groningen (Nizozemska), Burgos (Španija), Bolzano (Italija) in Edinburgh (Velika Britanija), ter eno, ki si to prizadeva postati (Kaunas, Litva). Vsa mesta združuje želja po izboljšavi kolesarske prometne politike, ki vključuje zbiranje idej za izboljšavo pogojev za kolesarjenje. Ljubljana se vidi kot ambiciozno mesto v postopku opuščanja škodljivih potovalnih navad, kot znanilca sprememb v regiji, kot mesto, ki zapušča preživeto prometno paradigmo avtomobilskih voženj od vrat do vrat. Svoj pogled in dejanja usmerja k pešcem in kolesarjem prijaznim ulicam ter tako dviguje kakovost življenja prebivalcev in obiskovalcev. Na podlagi analize urbanega kolesarjenja v Ljubljani smo oblikovali kolesarsko strategijo, v kateri je do leta 2020 predvideno izvajanje številnih ukrepov, vsako sodo leto tudi izdaja kolesarskega letopisa.