sreda, 25. 7. 2018

Končana obnova pomola ob Koseškem bajerju

Obnova lesene ploščadi ob Koseškem bajerju, ki se je začela maja, je končana. Razlogi za obnovo pomola ob Koseškem bajerju so bili dotrajanost materiala, trohnenje konstrukcije in posledično poškodba posameznih elementov pomola.

Nova lesena ploščad

Dotrajano leseno prečno podkonstrukcijo smo nadomestili s cinkanimi profili, na katere so nameščene podnice iz sibirskega macesna. Ploščad je po obliki ostala enaka, smo pa povečali razmike oziroma reže med letvami, kar povečuje zračnost in trajnost lesa. Obenem smo za še bolj prijetno preživljanje prostega časa uredili tudi bližnjo okolico.

Izvajalec je JP Snaga, dela se izvajajo v sklopu rednih vzdrževalnih del. Izvedba je ocenjena na približno 40.000 EUR.

042

Zelena oaza

Koseški bajer je sredi urbanega prostora, kjer je tudi zelo veliko obiskovalcev. V okolici poteka učna pot, saj je na območju bogata biodiverziteta. V bližini so otroško igrišče, zunanje fitnes naprave, rekreacijske površine in pitniki, posebej prijeten pa je sprehod po Poti spominov in tovarištva.


Obiskovalce prosimo, da spoštujejo skupni javni prostor in skrbijo za okolje ter morebitne odpadke pospravijo za sabo. Tiste, ki se do Koseškega bajerja pripeljejo z avtomobilom, pa opozarjamo, naj spoštujejo cestnoprometno signalizacijo ter vozila parkirajo izključno na za to označenih mestih.