petek, 11. 11. 2016

Konferenca Inštituta regij Evrope IRE

Na Ljubljanskem gradu je 10. novembra 2016 potekala 5. strokovna konferenca Inštituta regij Evrope IRE o trajnostni mobilnosti z naslovom »Master Mobility Plan for Green Cities«.

Konference so se udeležili strokovnjaki, politični predstavniki in gospodarstveniki iz vse Evrope, ki so v središče pozornosti postavili vprašanje prihodnosti prometa v mestih, pri tem so se oprli na Belo knjigo Evropske komisije iz leta 2011 »Načrt za enotni evropski prometni prostor - na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu«. Analizirali so sedanje prometne razmere v evropskih mestih, predstavili primere dobrih praks ter inovativnih prometnih programov in tehnoloških rešitev, govorili pa so tudi o spodbujanju novih aktivnosti in projektov na tem področju. Poudarek je bil na celostnem mobilnostnem načrtu evropskih regij in mest ter iskanju rešitev za povečano potrebo po mobilnosti naraščajoče populacije z najmanjšimi posegi v okolje in prostor.

Konference se je uvodoma udeležil tudi župan Zoran Janković, podžupan Dejan Crnek je sodeloval v razpravi o učinkovitih pristopih k mobilnosti v zelenih mestih, vodja Oddelka za urejanje prostora MU MOL mag. Miran Gajšek pa je sodeloval v razpravi o načrtu za enoten evropski prometni prostor. Med drugim sta izpostavila primere dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016.

Inštitut IRE je leta 2004 ustanovil prof. dr. Franz Schausberger, nekdanji predsednik avstrijske zvezne dežele Salzburg, njegov osnovni namen je spodbujanje večje integracije med občinami, regijami ter podjetji iz celotne Evrope s tem pa tudi pomena regij in občin v evropski politiki ter krepitev njihovega ekonomskega razvoja. IRE izvaja projekte v podporo regionalizaciji in decentralizaciji ter nudi pomoč pri praktičnih vprašanjih razvoja in predlogih na področju medsebojnega povezovanja na nacionalni in mednarodni ravni. Kot nevladna in neprofitna organizacija deluje z namenom zagotavljanja virov in informacij za koriščenje ekonomskih potencialov evropskih regij in medsebojnega sodelovanja.
V IRE je vključenih 120 članov (regij, občin, mest in krajev ter podjetij) iz 19 evropskih držav, Ljubljana je članica od leta 2015.