sreda, 11. 11. 2020

Konferenca »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«

V sredo, 11. novembra 2020, je v digitalni obliki potekala letna konferenca partnerstva Europe Goes Local, na kateri se je srečalo 30 predstavnikov različnih občin, pristojnih za področje mladine.

To je že druga letna konferenca v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki podpira razvoj in krepitev mladinskega dela na lokalni ravni, in ki ga vodi Zavod Movit. Na konferenci je aktivno sodelovala tudi Mestna občina Ljubljana.

Osrednja tema tokratne konference je bila Kaj lahko naredimo za več participacije mladih. V zadnjih letih se mladinsko delo na lokalni ravni namreč srečuje z izzivom aktivne participacije mladih in njihovega vključevanja v javno življenje. Namen konference je bil okrepiti podporne strukture za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih in predstavnike občin podpreti pri mreženju in izmenjavi dobrih praks.

Organizatorji so na konferenci osvetlili sodobni izziv pregovorne odtujenosti današnje generacije mladih ter ponudili razloge in načine za njihovo vključevanje v javno življenje. Predstavljeni so bili tudi primeri praks, kjer so občine uspešno nagovorile mlade in jih spodbudile k sodelovanju.

Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino MOL ter Ksenja Perko, direktorica Javnega zavoda Mladi zmaji, sta udeleženkam in udeležencem predstavili program Mestni inkubator.

Sodelujoči partnerji: Zavod Movit, Urad Republike Slovenije za mladino, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije, Občina Brežice, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ljubljana.

Preberite tudi: