četrtek, 8. 11. 2012

Konferenca o perspektivah staranja

Predstavnici Mestne občine Ljubljana sta se 7. novembra 2012 v Zagrebu udeležili konference “Perspektive staranja v državah regije”, ki je potekala v okviru Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Konferenco je pod pokroviteljstvom zagrebškega župana Milana Bandića organiziral Mestni urad za socialno varstvo in invalidne osebe mesta Zagreb, v sodelovanju z Združenjem za iniciative v socialni politiki.

Cilj konference je bil predvsem izmenjava izkušenj glavnih mest držav v regiji glede skrbi za starejše ter povezovanje strokovnjakov za še boljše sodelovanje med mesti in državami.

Na konferenci v zagrebški Mestni hiši je sodelovalo približno 200 udeležencev. Po uvodnih predavanjih hrvaških strokovnjakov s področja starejših je aktivnosti za starejše v Ljubljani predstavila Tanja Hodnik, sledile so še predstavitve omenjenih aktivnosti v Podgorici, Zagrebu, in Subotici.

Predstavitev dejavnosti in aktivnosti, ki jih na področju skrbi za starejše izvaja Mestna občina Ljubljana, je bila deležna velikega odziva ter pohval udeležencev. Konferenca je pokazala, da Mestna občina Ljubljana s svojim delovanjem na področju starejših predstavlja zgled ostalim sodelujočim mestom.