sreda, 29. 7. 2020

Kultura v času koronavirusa

Prvi zaključki celovite ankete o ključnih vidikih za obiskovanje kulturnih dogodkov po delni sprostitvi ukrepov za preprečevanje širitve COVID-19 so spodbudni in kažejo, da so obiskovalci v času epidemije pogrešali kulturne dogodke.

Producenti kulturnih dogodkov so bili med prvimi, ki so jih prizadele marca razglašene izredne razmere zaradi koronavirusa. Z zaprtjem prizorišč dogodkov v živo ni bilo mogoče izvajati in obiskovati, tudi v tem trenutku pa je organizacija kulturnih dogodkov negotova ter prepuščena spreminjanju pravil o javnem zbiranju.

Dober odziv na anketo

Vprašalnik v obliki spletne ankete, na katerega se je odzvalo 2207 posameznikov, je v ospredje postavil obiskovalko in obiskovalca kulturnih prizorišč. Pobudnika ankete, ki je potekala med 10. in 28. junijem 2020, sta bila Kino Šiška in Gledališče Glej v sodelovanju z aktivnimi posamezniki s področja kulture. Skupaj so izvedli prvo tovrstno celovito anketo v Sloveniji, s katero so želeli prepoznati ključne vidike za obiskovanje kulturnih dogodkov po delni sprostitvi ukrepov za preprečevanje širitve virusa COVID-19.

Obiskovalci so pogrešali kulturne dogodke

Zaključki ankete kažejo, da je kar 76 % vprašanih pogrešalo oziroma zelo pogrešalo obiskovanje kulturnih dogodkov v času zaprtja kulturnih prizorišč. Kar 88 % vprašanih se je strinjalo s trditvijo, da kulturne vsebine na spletu ne morejo nadomestiti dogodkov v živo, v primeru, da bi bila prizorišča med epidemijo odprta in bi se dogodkov lahko udeležili v živo, pa bi to izkoristila velika večina: več kot 95 % vprašanih bi se v živo udeležilo koncertov, festivalov, razstav ter predstav oziroma uprizoritev.
Pri vprašanju, kdaj so se pripravljeni vrniti na kulturna prizorišča, je prevladoval odgovor, da takoj in brez zadržkov. Skoraj 62% anketirancev je odgovorilo, da jih ni strah, da bi se okužili s COVID-19.