petek, 16. 12. 2011

Kulturna četrt Šiška

Mestna občina Ljubljana je v stavbi bivše občine Šiška oddala prostore, namenjene kulturnim dejavnostim. S tem na tem območju nastaja kulturna četrt Šiška.

Eden pomembnejših ciljev Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana je zagotavljanje boljših infrastrukturnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in posameznikov. V letošnjem letu smo na MOL evidentirali 20 društev, skupin in posameznikov, ki so podali prošnje za pomoč pri iskanju ustrezne prostorske rešitve za njihovo redno delovanje. Skoraj vsi prosilci za prostor delujejo na področju kulture, so znani po svoji odličnosti in so pomembni za razvoj kulture v Ljubljani.

V prizadevanjih za prostorsko rešitev prosilcev so na Oddelku za kulturo prišli na zamisel o skupni in ambicioznejši rešitvi prostorskega problema na eni lokaciji in o rešitvi, ki bi ustvarila novo kulturno središče. Skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami so videli možnost izrabe pisarniških prostorov v zgradbi bivše občine Šiška. Zgradba je v neposredni bližini Centra urbane kulture – Kino Šiška, s čimer se bo zaokrožila kulturna ponudba v tem delu Ljubljane. Jeseni je prav ta stavba doživela tudi zanimivo umetniško preobrazbo, saj je na njeni fasadi nastala zanimiva umetniška inštalacija, ki jo tvorijo fotografije koncertov iz prvih dveh sezon Kina Šiške. Kino Šiška je namreč ob svoji drugi obletnici na fasadi Upravne enote Šiška poskrbel za izbor 120 fotografij sezone 2010/2011. Avtorji fotografij so Mankica Kranjec, David Lotrič, Miha Mally, Boris Voglar, Jani Ugrin, Sunčan Stone, Anže Kokalj, Miro Majcen, Žiga Lovšin, Jure Matoz, Juri Bizjak in Iztok Vidmar.

Oktobra letos je Mestna občina Ljubljana objavila Javno zbiranje vlog za oddajo prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti – Šiška, na katerega je prispelo 32 vlog. V tem okviru je MOL oddala vseh 15 razpisanih prostorov. Glede na število zbranih točk je komisija 7 nevladnih organizacij uvrstila na rezervno listo, 9 vlog predlagateljev pa je bilo zavrnjenih. V okviru javnega zbiranja vlog smo zagotovili delovne prostore 15 nevladnim organizacijam in posameznikom, od tega sta Društvo Photon in Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. v pritličju bivše občinske zgradbe v Šiški dobila nove razstavne prostore. Na ta način smo rešili več let trajajočo prostorsko problematiko obeh nevladnih organizacij, hkrati pa na enem mestu povezali njuno razstavno dejavnost.

V Ljubljani se z uporabo prostorov v bivši občini Šiška oblikuje nova kulturna četrt – Kulturna četrt Šiška, v kateri bodo po novem poleg Centra urbane kulture – Kino Šiška delovali tudi:
- Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
- Društvo Photon
- Zavod CCC
- Zavod Projekt Atol
- Zavod Emanat
- Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo
- Zavod CONA
- Druga Godba
- Forum Ljubljana
- Društvo gledališče Ane Monro
- Polonca Lovšin
- Žiga Aljaž
- KD Pripovedovalski variete
- Kulturno umetniško društvo Ljud
- Miha Artnak.

V Šiški se nam torej obeta rojstvo zanimivega središča, ki bo kipelo od ustvarjalne energije in raznovrstne produkcije.