sobota, 3. 10. 2015

Kulturni forum Eurocities

Ljubljana je med 30. septembrom in 2. oktobrom 2015 gostila Kulturni forum organizacije Eurocities.

Glavna tema srečanja je bila »Sodelovanje mest z lokalnimi kulturnimi organizacijami: novi načini sodelovanja in podpore«. Ta tema je bila izbrana zato, ker so prav nevladne organizacije in posamezniki na področju kulture tisti, ki v času ekonomske krize najhitreje in najmočneje občutijo negativne spremembe. Na forumu so bili predstavljeni primeri pozitivne in negativne prakse sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnim sektorjem v Ljubljani in v mednarodnem prostoru, udeleženci so se seznanili tudi s kulturnim dogajanjem v Ljubljani ter obiskali različne kulturne organizacije.