sreda, 16. 1. 2019

Lastniki gozdov na Golovcu, kaj si želite na tem območju?

Lastnike gozdov na Golovcu vabimo, da do 28. februarja 2019 izpolnijo vprašalnik o rabi in prihodnjem upravljanju gozdov na tej lokaciji, ki smo jo v Ljubljani v sklopu projekta URBforDAN izbrali za tesno območje. Tam bomo v sodelovanju z lastniki in uporabniki površin do leta 2020 izvedli več ukrepov za izboljšanje kakovosti rabe tamkajšnjega prostora.

Mestna občina Ljubljana kot vodilni partner in Zavod za gozdove Slovenije sodelujeta v mednarodnem projektu URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih. Cilj projekta je izboljšati upravljanje z urbanimi gozdovi, predvsem v smislu urejanja gozdov za potrebe oddiha in rekreacije, ob upoštevanju potreb in želja lastnikov gozdov ter njihovih uporabnikov. Z njimi smo novembra lani že izvedli delavnici, na katerih smo vzpostavili konstruktiven dialog, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Delavnice z uporabniki in lastniki gozdov na Golovcu.

Tokrat k izpolnjevanju ankete vabimo lastnike gozdov na Golovcu, od katerih želimo pridobiti mnenje glede rabe in prihodnjega upravljanja gozdov na tem območju. Lastnike vabimo, da vprašalnik, ki vzame približno 10 minut, izpolnijo najkasneje do 28. februarja 2019.

Dostopen je tukaj

 

Anketo za uporabnike območja Golovca smo že izvedli konec lanskega leta in prejeli skoraj 1.700 odzivov, ki bodo pripomogli k iskanju ustreznih rešitev na tem območju.

Lastništvo gozdov na Golovcu, ki se raztezajo na približno 635 ha, je precej razdrobljeno, saj je dobrih 86 % gozda v lasti fizičnih in pravnih oseb (približno 450 lastnikov in solastnikov), preostanek pa v državni in občinski lasti. Prav zato je pomembno, da skozi projekt URBforDAN vzpostavimo vključujoč pristop, s katerim bomo povezali različne deležnike v platformo in tako z učinkovitejšim sodelovanjem sprejeli prave odločitve za upravljanje z gozdom.