ponedeljek, 14. 12. 2020

Lažje do dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov

Prvega januarja 2021 bodo prenehala veljati dovoljenja za opravljanje avto taksi prevozov na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2020, zato taksiste pozivamo, da pravočasno pridobijo dovoljenja za leto 2021.

S spremembo Odloka o avtotaksi prevozih smo olajšali pridobivanje dovoljenj, znižali smo tudi občinsko takso za uporabo avtotaksi postajališč.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti za leto 2021

Dosedanja praksa za pridobitev nalepke z grbom za vetrobransko steklo in nalepk za vrata se je nekoliko spremenila, ko je Mestni svet MOL novembra sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o avtotaksi prevozih.

Odlok po novem uvaja ukinitev obeh nalepk, torej nalepke z grbom MOL in oznako leta, ki po prejšnjem odloku potrjuje plačilo občinske takse za uporabo avtotaksi postajališč, in nalepke z napisom »TAKSI LJ-« ter zaporedno številko nalepke, ki jo je bil dolžan avtotaksi prevoznik nalepiti na prednja desna in leva vrata vozila.

Avtotaksi prevozniki bodo tako za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL namesto dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL v papirnati verziji na A4-formatu in v obliki obeh nalepk od 1. januarja 2021 dalje potrebovali zgolj dovoljenje na predpisanem obrazcu. S tem se bo upravni postopek za izdajo dovoljenja na predpisanem obrazcu lahko vodil hitreje in bolj učinkovito.

Znižana taksa za uporaba avtotaksi postajališč

Višina občinske takse za uporabo avtotaksi postajališč za leto 2021 je izjemoma znižana za polovico, in sicer znaša 100 evrov.

Avtotaksi prevozniki lahko vlogo, ki je objavljena tukaj, oddate v Glavni pisarni Mestne občine Ljubljana na Mačkovi 1.

Kako boste prepoznali avtotaksi prevoznike z dovoljenjem MOL?

Občani oz. uporabniki avtotaksi storitev bodo avtotaksi prevoznike, ki imajo dovoljenje MOL, lahko prepoznali po tem, da bodo imeli nameščeno dovoljenje (na predpisanem obrazcu) na notranji strani vetrobranskega stekla v spodnjem desnem kotu.

Termini za opravljanje izpita o poznavanju MOL za voznike avtotaksi vozil

Kandidate, ki bi želeli opravljati izpit o poznavanju MOL za voznike avtotaksi vozil, obveščamo, da bodo pisni deli izpitov potekali v naslednjih terminih:

  • sreda, 3. marec 2021
  • sreda, 2. junij 2021
  • sreda, 6. oktober 2021
  • sreda, 1. december 2021

Izpiti bodo potekali ob navedenih dneh predvidoma ob 16. uri; točno uro oz. morebitno spremembo termina bomo sporočili ob prijavi oz. osebno prijavljenim kandidatom.

Osebne prijave sprejemamo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v času uradnih ur, največ dva dni pred posameznim izpitnim rokom. Prijaviti se je možno za prvi naslednji razpisani izpit.

Kaj morate priložiti prijavi?

Za prijavo je potrebno predložiti:

  • veljavno vozniško dovoljenje
  • potrdilo o znanju slovenščine
  • potrdilo o najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika

Kot potrdilo o znanju slovenščine se šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. Kot potrdilo o najmanj pasivnem znanju tujega svetovnega jezika pa najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega svetovnega jezika po javno veljavnem programu.

Pri prijavi je potrebno predložiti tudi potrdilo o plačilu takse za pisni del izpita v višini 25 evrov. Ob prijavi kandidat prejme gradivo.

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije lahko pokličete telefonsko številko 01 306 17 58. V primeru prijave več kot 20 kandidatov hkrati je mogoče izpit opravljati tudi v dodatnem terminu, o čemer odloča komisija. Dodatni termin je lahko najmanj 1 mesec pred oz. po razpisanem roku v tej objavi.