ponedeljek, 6. 9. 2004

Letna konferenca Evropskega združenja za javno upravo

Županja MOL Danica Simšič je v petek, 3. septembra 2004, na dvorišču Ljubljanskega gradu pozdravila udeležence letne konference Evropskega združenja za javno upravo.

Letno konferenco Evropskega združenja za javno upravo je organizirala Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Gre za najpomembnejše redno letno srečanje vrhunskih strokovnjakov za upravo iz cele Evrope, ZDA in tudi drugih delov sveta. Osrednja tema konference je bila širitev EU in njen vpliv na nacionalne administracije, državno in lokalno upravo in samoupravo na eni strani in razvoj "enotnega administrativnega prostora" v okviru EU na drugi strani.